Aktualności, Z miasta|

image_print

Gmina Miasta Jaworzna przystępuje do sporządzenia dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Śródmieście wschód” i „Kościuszko II” w Jaworznie.

Zainteresowani mieszkańcy mogą składać wnioski zawierające imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby w terminie do 7 sierpnia 2023 r. Wnioski w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym należy składać na adres Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 43 – 600 Jaworzno.

Szczegółowe informacje: tel. 32 6181621 w godzinach pracy urzędu.

Treść ogłoszenia oraz wzór wniosku dot. mpzp „Śródmieście wschód”: https://bip.jaworzno.pl/m,20077,ogloszenie-o-przystapieniu.html

Treść ogłoszenia oraz wzór wniosku dot. mpzp „Kościuszko II”: https://bip.jaworzno.pl/m,20078,ogloszenie-o-przystapieniu.html

Comments are closed.