Projekty i programy|

Zakup mobilnego laboratorium z analizatorem zanieczyszczeń

Zadanie polega na zakupie samochodu z napędem elektrycznym, który zostanie wyposażony

w przenośne narzędzia, służące do analizy zanieczyszczeń tj.: analizator pyłu zawieszonego, kamerę termowizyjną, przenośne detektory wielogazowe.

Zadanie dofinansowane w ramach Konkursu „Inicjatywa Antysmogowa” w 2023 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza na podstawie umowy o dofinansowanie nr WSL – 2663/OE/2023.

Wartość dofinansowania: 200 000,00

Comments are closed.