Bezpieczeństwo|

Narzędzie, jakim jest zmodernizowany monitoring wjazdów do miasta odnosi kolejne sukcesy w walce z przestępczością i służy poprawie bezpieczeństwa. Jaworznicka Policja wskazuje wiele przypadków, w których monitoring wjazdów odegrał kluczową rolę w rozwiązaniu spraw. Inwestycje w modernizacje sprzętu są możliwe dzięki rozwojowi programu TARCZA. Tegoroczne statystki stanowią potwierdzenie jego skuteczności.

Rozbudowa jaworznickiego systemu monitoringu wjazdów

Przypomnijmy, iż funkcjonujący dotychczas system monitoringu wjazdów do miasta zainstalowano w 2008 r. Kamery zostały zainstalowane na 8 wjazdach do miasta, łącznie w systemie działały 32 kamery. Dwa lata później system został powiększony o dodatkowy punkt a ilość kamer wzrosła do 40. W 2022 roku system monitoringu wjazdów przeszedł kompleksowy remont, na który Prezydent Paweł Silbert przekazał z rezerwy ogólnej kwotę 450 000,00 zł. Komenda Miejska Policji otrzymała nowoczesny sprzęt komputerowy, system detekcji i nagrywarki, a na wjazdach do miasta zainstalowano nowoczesne kamery.

Najnowsze statystyki z 2023 roku

Wykorzystanie systemu monitoringu rejestrującego wjazd i wyjazd pojazdów z terenu Jaworzna:

KWIECIEŃ / MAJ 2023

ZDARZENIEKWIECIEŃ 2023MAJ
Kradzieże samochodów10
Wykrywalność w zakresie kradzieży samochodów1
100%
0
Kradzież mienia215
Oszustwa126
Ilość zastrzeżonych tablic rejestracyjnych98

Porównanie z miastami sąsiednimi i pobliskimi za okres sprawozdawczy

MIASTOILOŚĆ SKRADZIONYCH POJAZDÓW
Jaworzno1
Sosnowiec5
Mysłowice1
Dąbrowa Górnicza2
Katowice11

Na terenie województwa śląskiego za okres maj 2023 stwierdzono 71 kradzieży samochodów.

Zdarzenia, przy których wykorzystano przedmiotowy monitoring:
1. Kradzież psa – ustalono pojazd sprawcy. Pies odzyskany na terenie Krakowa.
2. Włamania do mieszkań – ustalono pojazd sprawców. Sprawa prowadzona przez KMP Kraków.
3. Oszustwa n/s pracownika stacji – ustalono pojazd sprawcy – sprawa w toku.
4. Kradzież żurawia warsztatowego.

Monitoring wjazdów do miasta

Głównym celem inwestycji jest umożliwienie Policji skutecznego poszukiwania pojazdów będących w ich zainteresowaniu oraz monitorowanie ruchu drogowego. Dzięki tej nowoczesnej technologii, funkcjonariusze mają możliwość analizowania zarejestrowanego materiału i wykorzystywania go w prowadzonych postępowaniach. W 2010 roku do bazy pojazdów zastrzeżonych wprowadzono około 240 samochodów.

Wśród możliwości systemu wskazać można: identyfikowanie pojazdów na podstawie tablic rejestracyjnych, alarmowanie o wjeździe bądź wyjeździe poszukiwanego, kontrolowanie dozwolonych tonaży. W ostatnich miesiącach osiągnięto znaczące rezultaty, które potwierdzają skuteczność systemu.

Policja zgłosiła wiele przypadków, w których monitoring wjazdów odgrywał kluczową rolę w rozwiązaniu spraw. Przykładem może być kradzież Mercedesa Sprintera z terenu Osiedla Stałego w Jaworznie. Dzięki nagraniom z kamer, udało się ustalić trasę ucieczki sprawcy. Analiza zapisów numerów rejestracyjnych pojazdów pozwoliła na wytypowanie samochodu, którym poruszał się przestępca. W toku postępowania udowodniono mu zarzuty dotyczące kradzieży z włamaniem oraz usiłowania kradzieży dwóch innych pojazdów. Podobnie w przypadku zgłoszenia kradzieży pojazdu w Dąbrowie Tarnowskiej przez mieszkańca Jaworzna, monitoring wjazdów dostarczył kluczowych informacji, które pozwoliły na udowodnienie fałszywego zawiadomienia o przestępstwie.

Monitoring wjazdów odegrał także istotną rolę w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Dzięki systemowi udało się zidentyfikować sprawców kradzieży torów kolejowych przy ulicy Katowickiej. Po wyjeździe z Jaworzna zostali zarejestrowani przez kamery, co umożliwiło ich aresztowanie. System ten przyczynił się również do zatrzymania osób dokonujących włamań do biur firm prywatnych i sklepów. Dzięki zdjęciom z monitoringu wjazdów, ujęto sprawców, którzy odpowiedzialni byli za 11 włamań w Jaworznie i 2 w Chrzanowie w okresie kwiecień-czerwiec.

Współpraca pomiędzy Policją, a innymi jednostkami odpowiedzialnymi za zwalczanie przestępczości jest kluczowa dla sukcesu takiego systemu. Przykładem jest udzielona pomoc Komendzie Powiatowej Policji w Chrzanowie, gdzie na podstawie szczątkowych numerów rejestracyjnych udało się ustalić pojazd, którym poruszali się podejrzani o kradzieże z włamaniami do mieszkań. Dzięki tej informacji osoby te zostały zatrzymane. Ostatnimi efektami jest rozbicie grupy przestępczej zajmującej się włamaniami do mieszkań.

Policja Jaworzno nadal kontynuuje prace związane z wykorzystaniem systemu “Monitoring wjazdów do miasta” w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz zwalczania przestępczości. Sukcesy, jakie udało się osiągnąć w ostatnich latach, stanowią mocne potwierdzenie skuteczności tej inwestycji.

Comments are closed.