Aktualności|

Funkcjonariusze z jaworznickiej Komendy Miejskiej Policji obchodzili w czwartek, 6 lipca br. swoje święto. Uroczystości rozpoczęły się złożeniem kwiatów pod pomnikiem “Pamięci Funkcjonariuszy 7. Kompanii Rezerwy Policji Państwowej” przez Zastępcę Prezydenta Miasta Łukasza Kolarczyka, Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie insp. Piotra Uwijałę wraz z Zastępcą podinsp. Pawłem Więckiem. W Kolegiacie św. Wojciecha i św. Katarzyny odbyła się Msza Święta w intencji policjantów i pracowników cywilnych oraz ich rodzin.

Następnie w Hali Widowiskowo-Sportowej odbył się uroczysty apel podczas którego Komendant Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie insp. Piotr Uwijała wraz z I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariuszem Krzystyniakiem, wręczyli 39 funkcjonariuszom awanse na wyższe stopnie policyjne. Wyróżnienia otrzymało również 8 pracowników cywilnych jednostki. Gratulacje wszystkim policjantom oraz ich rodzinom, w imieniu Prezydenta Miasta Pawła Silberta złożył Zastępca Prezydenta Łukasz Kolarczyk.

Uroczysty apel był również okazją do uhonorowania wszystkich funkcjonariuszy, którzy oddali swoje życie na służbie, ale i poza nią, w obronie prawa oraz granic Rzeczypospolitej Polskiej. Ich pamięć uczczono minutą ciszy.

Pracę policjantów, ich trud i zaangażowanie w utrzymanie bezpieczeństwa w mieście docenili również goście, którzy pojawili się na tegorocznym Święcie Policji. Gratulacje na ręce Komendanta Piotra Uwijały złożyli m.in. Łukasz Kolarczyk Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna, Anna Lichota Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Jaworznie, Waldemar Sopata Przewodniczący Sekcji Terenowej NSZZ Solidarność miasta Jaworzna, Jacek Pytel Prezes Zarządu TAURON Wydobycie S. A., Wojciech Przepadło Wiceprezes Zarządu TAURON Wytwarzanie S. A., Dariusz Starzycki Wiceprezes TAURON Serwis S. A., przedstawiciele Senatorów RP oraz Posłów na Sejm RP, przedstawiciele duchowieństwa, dyrektorzy miejskich instytucji, przedstawiciele samorządu oraz Komendanci Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej w Jaworznie.

Komendant Miejskiej Policji insp. Piotr Uwijała złożył na ręce Zastępcy Prezydenta Łukasza Kolarczyka podziękowania za wieloletnią współpracę oraz wsparcie funkcjonariuszy jaworznickiego garnizonu w codziennej służbie.

Podczas wydarzenia Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów uhonorował również Medalem Krzyża Niepodległości z Gwiazdą kategorii I st. bryg. Pawła Żabę – Zastępcę Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Medalem Zasłużony dla Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Katowicach zostali: mł. bryg. Bartosz Smolarczyk – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Jaworznie, Zbigniew Nosal – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Jaworznie oraz Józef Natonek – Prezes Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.

Medalem z okazji trzydziestolecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów wyróżniono: insp. (w stanie spoczynku) Krzysztofa Gałuszkę – byłego Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie oraz Zbigniewa Piątka – Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Medalem Zasłużony dla Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Policjantów w Katowicach wyróżniony został insp. dr Piotr Uwijała – Komendant Miejski Policji w Jaworznie.

Medalem z okazji trzydziestolecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów wyróżniony został podinsp. Paweł Więcek – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie.

Uroczystość uświetniła oprawa muzyczna Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Po uroczystości na wszystkich zebranych czekał przygotowany Piknik Bezpieczeństwa na którym najmłodsi jaworznianie wraz z rodzicami mogli wziąć udział w warsztatach plastycznych z nagrodami przygotowanymi przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Obejrzeć wozy operacyjne jaworznickiej Policji i Straży Miejskiej czy wziąć udział w zajęciach z pierwszej pomocy przygotowanych przez strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie. Wydarzenie odbyło się w ramach działań programu TARCZA.

Comments are closed.