Aktualności|

W związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca 2023 r. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji będą prowadziły porady wyłącznie w formie stacjonarnej. Z przywileju pomocy prawnej w formie teleporady będą mogły korzystać tylko osoby z niepełnosprawnością ruchową, które nie są w stanie dotrzeć na spotkanie z prawnikiem.

W czasie trwania zagrożenia epidemicznego każda osoba umawiająca się na poradę mogła wybrać preferowaną przez siebie formę kontaktu z prawnikiem – przez telefon lub stacjonarnie w jednym z czterech punktów pomocy na terenie Jaworzna. Przy wyborze formy telefonicznej, osoba była zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia, o tym, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady, na podstawie którego udzielana jest darmowa pomoc prawna.

Od 1 lipca 2023 r. z teleporady będą mogły skorzystać wyłącznie osoby z niepełnosprawnością ruchową, uniemożliwiającą dotarcie do Punktu pomocy prawnej. Osoba chcąca skorzystać z porady w tym trybie, zobowiązana jest do złożenia wniosku zawierającego wskazanie okoliczności uzasadniających potrzebę udzielenia porady na odległość, oraz oświadczenie,że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej . Wypełniony wniosek można złożyć w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Jaworznie lub w formie skanu na adres mailowy or@um.jaworzno.pl. Po złożeniu wniosku, należy oczekiwać na wyznaczenie terminu teleporady.

System nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji funkcjonuje na terenie całego kraju, w tym w Jaworznie od 2016 r. Z porad w punktach może skorzystać każda osoba fizyczna, której nie stać na odpłatną pomoc prawną, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku, po podpisaniu w punkcie oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Aby skorzystać z porady należy umówić termin swojej wizyty w punkcie. Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 510 970 680 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Punkty pomocy prawnej i mediacji:

Śródmieście, ul. Urzędnicza 11 (SP13), poniedziałek-środa 15:30-19:30, czwartek-piątek 16:00-20:00;
Podłęże, ul. Ławczana 12 (SP7), poniedziałek-czwartek 15:00-19:00, piątek 13:00-17:00;
Szczakowa, ul. Koszarowa 20 (ZS-P3), poniedziałek-piątek 15:00-19:00.

Punkt poradnictwa obywatelskiego i mediacji:

Osiedle Stałe, ul. Armii Krajowej 5 (ZSP4), poniedziałek-piątek 15:00-19:00.

Szczegółowe informacje o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej dostępne są na stronie https://bip.jaworzno.pl/m,19258,nieodplatna-pomoc-prawna-poradnictwo-obywatelskie-i-mediacja.html

Comments are closed.