Aktualności, Jaworznicki Budżet Obywatelski|

Podczas posiedzenia Zespół ds. budżetu obywatelskiego zweryfikował pod kątem formalnym łącznie 35 wniosków. W wyniku oceny ustalono, że 33 wniosków spełnia wymagania formalne, natomiast 2 zostały odrzucone.Przed nami drugi etap weryfikacji. Pozytywnie zweryfikowane wnioski zostaną przekazane do oceny merytorycznej, czyli będą oceniane przez wydziały urzędu i jednostki miejskie, pod kątem faktycznych możliwości ich realizacji, m.in. czy zadanie mieści się w kompetencjach gminy, czy jest adresowane do ogółu mieszkańców, czy wskazana lokalizacja umożliwia jego realizację, czy możliwe jest wykonanie zadania w jednym roku budżetowym, jakie są rzeczywiste szacunkowe koszty itp.


Zgodnie z harmonogramem weryfikacja merytoryczna potrwa do drugiej połowy lipca br. Następnie poznamy ostateczną liczbę zadań poddanych pod głosowanie w X edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego.

Głosowanie odbędzie się w terminie od 31 lipca do 21 sierpnia br.

Comments are closed.