Aktualności|

Dzisiaj w Ośrodku Edukacji Ekologiczno-Geologicznej “GEOsfera” rozpoczęła się dwudniowa konferencja “Park przemysłowy – społeczne funkcje terenów poeksploatacyjnych”. Wydarzenie otworzył Prezydent Miasta Paweł Silbert oraz Agnieszka Chećko – dyrektor GEOsfery. Podczas konferencji naukowcy i specjaliści z całej Polski dyskutują m.in. o rewitalizacji i potencjale terenów poprzemysłowych czy ich funkcjach w kontekście form ochrony przyrody.

Górnictwo nierozerwalnie wiąże się z rozwojem miast, stanowiąc istotny czynnik wzrostu gospodarczego. Jednocześnie eksploatacji kopalin towarzyszą nieporównywalne z innymi dziedzinami przemysłu przekształcenia środowiska – mówi Agnieszka Chećko, dyrektor Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera. – Konferencja „Park poprzemysłowy – społeczne funkcje terenów poeksploatacyjnych” ma stanowić platformę wymiany doświadczeń związanych z działaniami na rzecz zrównoważonego przywracania funkcji użytkowych terenom poeksploatacyjnym, uwzględniającego zarówno kompensację szkód w środowisku jak i potencjał przyrodniczy.

W ramach konferencji przedstawiane są referaty wskazujące przykłady dobrych praktyk w zakresie: zagospodarowania przestrzeni poprzemysłowych charakteryzujących się unikalnymi walorami przyrodniczymi oraz kulturowymi budującymi tożsamość górniczych regionów. W ramach konferencji planowane są także sesje referatowe na terenie Ośrodka GEOsfera oraz przegląd dobrych praktyk rozwijanych na terenie OEEG GEOsfera i kamieniołomu Gródek.

Paradoksalnie, w obliczu narastającego deficytu przestrzeni, stare wyrobiska, w strukturze rozrastających się miast, mogą stanowić istotną rezerwę przestrzeni, gotowej na przyjęcie nowych, cennych dla lokalnej społeczności funkcji – dodaje Agnieszka Chećko.

Konferencję można na żywo oglądać na https://www.youtube.com/watch?v=PoFrI2o1f70

Comments are closed.