Aktualności|

image_print

Gmina Miasta Jaworzna przystępuje do sporządzenia 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Zachód I”, „Zachód II” i „Zachód III” w Jaworznie.

Zainteresowani mieszkańcy mogą składać wnioski zawierające imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby należy składać w terminie do 30 czerwca 2023 r. Wnioski w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym należy składać na adres Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 43 – 600 Jaworzno.

Szczegółowe informacje: tel. 32 6181621 w godzinach pracy urzędu.

Treść ogłoszenia oraz wzór wniosku dot. mpzp „Zachód I”: https://bip.jaworzno.pl/m,20079,ogloszenie-o-przystapieniu.html

MPZP „Zachód I”

Treść ogłoszenia oraz wzór wniosku dot. mpzp „Zachód II”: https://bip.jaworzno.pl/m,20080,ogloszenie-o-przystapieniu.html

Mapa
MPZP „Zachód II”

Treść ogłoszenia oraz wzór wniosku dot. mpzp „Zachód III”: https://bip.jaworzno.pl/m,20081,ogloszenie-o-przystapieniu.html

MPZP „Zachód III”

Comments are closed.