Aktualności, Zdrowie|

Dzisiaj na sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w Internecie”, zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydarzenie zostało zrealizowane przy wsparciu Funduszy Europejskich, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 – 2020.

Dzieci i młodzież spędzają coraz więcej czasu w świecie online, dlatego ważne jest, aby podejmować działania mające na celu zapewnienie im bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu. Dzisiejsza konferencja to ważny krok w kierunku zwiększenia świadomości na ten temat. Dziękujemy wszystkim prelegentom za wartościowe przekazy i uczestnikom za zaangażowanie. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie będziemy kontynuować dalsze działania edukacyjne w tym temacie.” – podkreślała w czasie wydarzenia Kierownik Działu Strategii i Rozwoju Usług Społecznych Patrycja Drobniak-Wasilewska.

Plan konferencji obejmował prezentacje-wykłady eksperckie, mające na celu zwiększenie świadomości na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie.

Pierwszym punktem programu był wykład pt. „Psychologiczny kontekst aktywności dzieci i młodzieży w sieci”, prowadzony przez Dagmarę Domin, magistrantkę ostatniego roku psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Kolejną prelegentką była Barbara Płaczek, specjalistka seksuologii, trenerka i edukatorka seksualna, która omówiła temat: „Dzieci i młodzież w obliczu cyberseksualności – zagrożenia i ich formy a bezpieczeństwo”. Trzecią prezentację pt. „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w serwisach społecznościowych” wygłosił Łukasz Wojtasik, ekspert ds. bezpieczeństwa w sieci oraz koordynator programu „Dziecko w Sieci” realizowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Po przerwie uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać wystąpienia dr. Macieja Dębskiego z Fundacji „Dbam o mój zasięg”. Jego prezentacja pt. „Cyfrowa równowaga! W jaki sposób właściwie o nią dbać u naszych dzieci” skupiła się na znaczeniu utrzymania równowagi między korzystaniem z technologii a zdrowym rozwojem dzieci. Konferencję zakończyła dyskusja, w której uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie.

Konferencja „Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w Internecie” to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 – 2020.

Comments are closed.