Aktualności, Transport i drogi|

W piątek, 19 maja 2023 r. Wydział Inwestycji Miejskich nie odebrał prac polegających na przebudowie ul. Grunwaldzkiej – od ul. Kolejowej do ul. 11 Listopada. Aktualny stan wykonanych przez Wykonawcę (firma Hucz Sp. z o.o.) chodników, ścieżek rowerowych, krawężników oraz jakości odwodnienia, nie pozwala na odbiór inwestycji.

Sytuacja prawna realizowanej umowy zobowiązuje Wykonawcę do naprawienia usterek, które zostały zgłoszone przez Gminę.

Wykonawca, ze względu na niezadowalający stan wykonanej inwestycji, musi usunąć usterki na własny koszt – informuje Andrzej Kramarz, kierownik Referatu Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Wydziale Inwestycji Miejskich. – Przedłużający się czas realizacji inwestycji powoduje, że Gmina nadal nalicza kary za przekroczenie terminu wynikającego z podpisanej umowy. Końcowe płatności dla firmy również są wstrzymane, co powoduje, że jeśli Wykonawca po raz kolejny nie wywiąże się ze swojego zobowiązania, to ze środków należnych firmie pokryjemy zobowiązania wynikłe z wykazanych badań kontrolnych i protokołu usterek.

Aktualnie Gmina NIE DOKONAŁA ROZLICZENIA KOŃCOWEGO Z WYKONAWCĄ za przeprowadzone prace.

Comments are closed.