Aktualności, Z miasta|

Zastępca Prezydenta Miasta Łukasz Kolarczyk wziął dziś udział w spotkaniu z okazji Światowego Dnia Inwalidy. Organizatorem wydarzenia było Jaworznickie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych w Jaworznie.

Podczas uroczystości, Prezes Jaworznickiego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych, Aleksandra Bąk podziękowała zebranym za przybycie i działania na rzecz stowarzyszenia.

W wydarzeniu udział wzięły udział również Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Krystyna Bojęś oraz przedstawicielki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie.

Podczas wydarzenia, Zastępca Prezydenta Miasta Łukasz Kolarczyk podkreślał znaczenie integracji społecznej i równych szans dla osób z niepełnosprawnościami:

Dziękuję Jaworznickiemu Stowarzyszeniu Emerytów Rencistów i Osób Niepełnosprawnych za zaproszenie oraz za ich nieustanne zaangażowanie na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Wasza obecność tutaj jest dla mnie nie tylko źródłem ogromnej wdzięczności, ale także inspiracją. Takie spotkania jak dziś są okazją do okazania naszego wsparcia , ale także momentem refleksji nad potrzebami i wyzwaniami, przed jakimi stoimy – mówił Zastępca Prezydenta Łukasz Kolarczyk.

Comments are closed.