Aktualności, Z miasta|

Już wkrótce rozpocznie się modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz przebudowa Centrum Kulturalno-Społecznego w Ciężkowicach. Budynek będzie miejscem spotkań i integracji lokalnej społeczności oraz miejscem do prowadzenia zajęć kulturalno-oświatowych. Po rozstrzygnięciu przetargowym, wykonawcą zadania jest jaworznicka firma RISER Sp. z o.o. Koszt inwestycji wyniesie blisko 5,5 mln zł.

Te dwa zadania zostały ujęte w jednym programie modernizacyjnym. Kiedy w 2017 roku społeczność Ciężkowic zgłosiła pomysł, by zająć się budynkiem po byłej noclegowni, rozpoczęto projektowanie nowego centrum kulturalno – społecznego. Do prac projektowych dołączono również projekt modernizacji siedziby OSP w Ciężkowicach. Tak przygotowane zadania zostały w 2022 roku zgłoszone do naboru o środki pochodzące z funduszu rządowego Polskich Inwestycji Strategicznych. Aplikacja Gminy zyskała pozytywną ocenę i po przyznaniu środków w wysokości 5 mln złotych plus wkład własny Gminy Miasta Jaworzna w wysokości 600 tys. zł., ogłoszono przetarg, w wyniku którego w pierwszym postępowaniu wyłoniono wykonawcę – jaworznicką firmę RISER Sp. z o.o.

Do istniejącego budynku po starej noclegowni, zostanie dobudowana klatka schodowa wraz z podnośnikiem platformowym zapewniająca wygodną komunikację także dla osób niepełnosprawnych. W budynku będą znajdowały się m.in. sale wielofunkcyjne, pomieszczenia administracyjne, socjalne i magazynowe oraz toalety. Budynek zostanie wyposażony m.in. w pompę ciepła, instalację fotowoltaiczną, instalację wentylacji oraz klimatyzację. Przed budynkiem powstaną miejsca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych.

5 mln złotych na „Utworzenie centrum kulturalno – społecznego wraz z rozbudową budynku straży pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice”, pochodzi z rządowej dotacji w ramach Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Blisko 600 tys. zł to wkład Gminy.

W Ciężkowicach, oprócz budynku szkoły, przedszkola i parafii, brakowało obiektu, który skupiałby społeczność mieszkańców Ciężkowic. To wkrótce się zmieni – mówi Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert. – Lubię współpracę z ludźmi, którzy mają pomysły i potrafią wziąć odpowiedzialność za ich realizację. Tak było w przypadku wizyty mieszkańców Ciężkowic z Panem Mirosławem Pieczarą na czele. Przedstawiono nam pomysł, by zagospodarować opuszczony budynek i zrobić tam dom kultury. Podzieliliśmy się pracą, mieszkańcy zyskali akceptację lokalnej społeczności, znaleźliśmy również w budżecie środki na projektowanie. W ten proces zaangażowali się mieszkańcy oraz druhowie strażacy. W kolejnych etapach dołączyliśmy do wspólnego zadania modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciężkowicach. Dzięki moim współpracownikom, ze wsparciem Poseł Ewy Malik, skutecznie pozyskaliśmy środki na realizację zadań, przy zaledwie kilkuprocentowym wkładzie własnym. Liczę na to, że po kilku latach ciężkiej pracy, marzenie mieszkańców ziści się i wkrótce w nowym centrum kulturalno- społecznym oraz wyremontowanym OSP będzie kwitnąć życie dzielnicy.

Całe zadanie to efekt współpracy mieszkańców Ciężkowic oraz Prezydenta Miasta, który już w 2017 roku przedstawił plany dotyczące utworzenia obiektu kulturalno-społecznego w miejscu dawnej noclegowni. W toku prac nad tym projektem uzgodniono, że racjonalnym będzie również projektowanie przebudowy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciężkowicach. Założony plan i przygotowana dokumentacja pozwoliła na skuteczne pozyskanie środków zewnętrznych w kwocie 5 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – II edycja.

Propozycja powstania centrum kulturalno – społecznego w Ciężkowicach, jaką w 2017 roku złożyliśmy Prezydentowi Miasta, spotkała się z bardzo przychylną reakcją. Od tego czasu współpracujemy z urzędem, na całym etapie projektowania i aplikowania o środki zewnętrzne. Dziękujemy Prezydentowi Pawłowi Silbertowi za zaangażowanie i wsparcie naszych działań, które przysłużą się całej Ciężkowickiej społeczności – mówi Mirosław Pieczara, Radny Rady Miejskiej, który od 2017 roku działa na rzecz powstania nowego centrum kulturalnego w dzielnicy.

Zadanie ma zostać zrealizowane do końca tego roku. Od nowego roku w budynku planowana jest działalność kulturalna, biblioteczna i społeczna.

Comments are closed.