Aktualności, Ochrona środowiska|

Gmina Miasta Jaworzna planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Zielone Jaworzno – poprawa efektywności energetycznej w budynkach jednorodzinnych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Ślaskiego 2021-2027, Osi Priorytetowej X Fundusze Europejskie na Transformację, działanie 10.6 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty grantowe i parasolowe.

Projekt przewiduje udzielenie bezzwrotnej dotacji do zakupu i montażu pompy ciepła do kwoty 50 000,00 zł lub zakupu i montażu pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną do kwoty 90 000,00 zł.

Dofinansowanie powyższych przedsięwzięć nie może przekroczyć 85% poniesionych wydatków kwalifikowalnych, mieszkaniec ponosi wkład własny w wysokości 15%.

Gmina Miasta Jaworzna, chcąc zbadać zapotrzebowanie i zainteresowanie mieszkańców na swoim terenie dla instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (pompa ciepła, fotowoltaika) przygotowała dla mieszkańców specjalną ankietę (dostępna poniżej). Stąd, jeżeli Pani/Pan mieszka w budynku jednorodzinnym:

  • zlokalizowanym na terenie miasta Jaworzna,
  • który ma uregulowany stan prawny,
  • w którym istnieje nieekologiczne źródło ogrzewania budynku, niezgodne z uchwałą antysmogową dla województwa śląskiego,

i jest Pani/Pan zainteresowana/y uzyskaniem takiej dotacji na:

  • zakup i montaż pompy ciepła lub
  • zakup i montaż pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną

prosimy o wypełnienie ankiety w terminie od 16 maja 2023 r. do 31 maja2023 r.

UZUPEŁNIJ >> ANKIETĘ << ONLINE

Ankietę można wypełnić również w wersji papierowej, wrzucając wypełniony dokument do urny zlokalizowanej w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jaworznie (ul. Krakowska 9, II piętro) lub przy punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Jaworznie (ul. Grunwaldzka 33, parter) w godzinach pracy Urzędu:

  • poniedziałek – środa 7:00 – 15:00,
  • czwartek 7:00 – 16:00,
  • piątek 7:00 – 14:00.

Do pobrania:

Comments are closed.