Aktualności, Urząd Miejski|

Informujemy, że od maja 2023 roku Urząd Miejski w Jaworznie będzie przekazywał mieszkańcom informacje w krótkiej wiadomości tekstowej SMS o niezgodnościach w opłatach dotyczących należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatkowych. Treść sms-a będzie zawierać prośbę o skontaktowanie się z pracownikami Wydziału Budżetowo-Finansowego Urzędu Miejskiego, aby wyjaśnić rozbieżności między prawidłową kwotą opłaty a tą zaksięgowaną.

Sytuacje, w których będzie uruchamiany kontakt SMS-owy będą dotyczyły zaległości oraz nadpłat na koncie, względnie komunikat będzie informował o tym, iż upłynął termin płatności – wyjaśnia Magdalena Mistarz, naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego. – Ma to m.in. na celu przypomnienie o opóźnieniach w płatnościach powyższych należności, co pozwoli uniknąć naliczania dodatkowych opłat związanych z wysyłaniem upomnień i dalszych, które naliczane są po wystawieniu tytułu egzekucyjnego. Należy mieć na uwadze, iż przekazywanie informacji w formie SMS, nie jest obowiązkiem gminy, a brak otrzymania informacji, w żaden sposób nie wpływa na terminowy obowiązek zapłaty należności pieniężnych w terminie ustawowym.

SMS-y będą wysyłane bezpłatnie na numery telefonów podane w deklaracjach podatkowych oraz na odpady komunalne.

W treści wiadomości NIE BĘDZIE żadnych linków, które po kliknięciu miałyby przekierowywać adresata na stronę internetową. Informacje wysyłane przez Urząd Miejski w Jaworznie NIE BĘDĄ zawierały żadnych kwot ani numerów rachunków bankowych z prośbą o dokonanie wpłaty.

Obecnie saldo płatności podatkowych oraz za odbiór odpadów komunalnych dostępne jest także po zalogowaniu się do Jaworznickiego Portalu Mieszkańca, po uprzednim założeniu konta.

Zapraszamy do aktualizacji numerów telefonów udostępnionych w deklaracjach podatkowych oraz o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami poprzez aktualizacje obowiązującej deklaracji bądź wypełnienie formularza zgody, który można pobrać TUTAJ.

Comments are closed.