Aktualności, Z miasta|

Aby umożliwić realizację zaplanowanych inwestycji długoterminowych, Jaworzno będzie posiłkować się w tym roku emisją obligacji komunalnych na kwotę 40 mln zł. Mimo zaciągnięcia tego zobowiązania, gmina nadal będzie spełniać wymogi dotyczące wskaźników spłaty zobowiązań. Emisja obligacji została ujęta w budżecie na 2023 r., uchwalonym przez Radnych Rady Miejskiej w grudniu 2022 r.

Widok z lotu ptaka na centrum miasta

Obligacje komunalne są to dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego czyli gminy, powiaty i województwa. Dzięki obligacjom komunalnym jednostki samorządu terytorialnego mogą m.in.:

  • finansować wydatki inwestycyjne,
  • refinansować spłatę dotychczasowego zadłużenia,
  • pokryć koszty inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Obligacje komunalne to elastyczne źródło finansowania wydatków, ponieważ samorząd sam określa strukturę emisji, terminy wykupu czy okres karencji. Wybierając obligacje, można dostosowywać się także do ciągle zmieniających się warunków ekonomicznych kraju.

Jednocześnie – od ubiegłego roku, odnotowujemy bardzo wysoką inflację, przez co koszty inwestycji mocno wzrastają. Przewidując jaka może być sytuacja gospodarcza, Prezydent i Radni zabezpieczyli w budżecie na 2023 r. środki pochodzące z emisji obligacji.

Gmina realizując zadania inwestycyjne wobec sytuacji gospodarczej i rynkowej musi wygospodarować dużo większą ilość środków na realizację przedsięwzięcia, więc albo należy zrezygnować z realizacji tej inwestycji, tracąc dotację i szansę rozwoju, albo próbować zaciągnąć zobowiązanie – na przykład obligacje, żeby tego dofinansowania nie stracić i nie wycofywać się z realizacji inwestycji – wyjaśnia prezydent Paweł Silbert. – Dlatego, aby zapewnić realizację zaplanowanych inwestycji wyemitujemy w tym roku obligacje komunalne. Pamiętajmy, że Jaworzno wciąż dysponuje sporą zdolnością do pokrywania zobowiązań. Jestem przekonany, że dzięki prowadzeniu polityki ukierunkowanej na zapewnienie wysokich standardów życia mieszkańców oraz dogodnych warunków inwestowania, przezwyciężymy panujący kryzys ekonomiczny – dodaje prezydent Silbert.

Jedną z możliwości zwiększenia dochodów jest podnoszenie np. podatków i opłat lokalnych czy opłat za przejazdy komunikacją miejską. W Jaworznie nie podniesiono do tej pory cen biletu komunikacji miejskiej oraz opłat za odbiór odpadów. Nie ma planów by takie zmiany w opłatach wprowadzić.

Gospodarka zawsze funkcjonowała w cyklach wzrostów i gwałtownych załamań. Nie inaczej jest teraz. Naszym głównym zadaniem jest więc zapewnienie mieszkańcom Jaworzna dalszego rozwoju naszego miasta. Nie jesteśmy w stanie zamrozić wszystkich opłat, jakie ponoszą mieszkańcy, jednak wprowadzenie obligacji pozwoli na zatrzymanie części kosztów na podobnym poziomie – tłumaczy prezydent Paweł Silbert.

Kryzys paradoksalnie bywa odpowiednim czasem, aby wykazać atuty konkurencyjne. Trzeba jednak działać wielotorowo, monitorować sytuację w szerszym kontekście i wykorzystywać okazje. Przed nami wyzwania związane z sytuacją budżetową i zaciskaniem pasa. Ale w tym trudnym okresie miasto nie zrezygnuje ze strategicznych wydatków inwestycyjnych, bo tylko to otwiera dalsze pole manewru i przynosi korzyści mieszkańcom w dłuższej perspektywie czasowej.

Podczas sesji Rady Miejskiej (27 kwietnia 2023 r.) podjęli uchwałę ws. emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu ( 14 głosów „za”, 1 „przeciw”, 6 „wstrzymujący się”).

Comments are closed.