Aktualności, Kultura|

Muzeum Miasta Jaworzna zaprasza do udziału w czternastej edycji konkursu pn. „Z dziejów mojego miasta”. Tegoroczna odsłona rywalizacji, skierowanej do uczniów szkół podstawowych, jest kontynuacją tematu przewodniego z poprzedniej edycji historycznej zabawy MMJ, który także tym razem brzmi: „Muzealia mówią, czyli opowiedz historię jednego eksponatu”. Nawiązuje on do obchodów jubileuszu 50-lecia działalności w Jaworznie placówki muzealnej.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie prezentacji multimedialnej, dotyczącej dowolnie wybranego eksponatu pochodzącego ze zbiorów Muzeum Miasta Jaworzna, który uważa za najciekawszy, najbardziej nietypowy lub po prostu warty zobaczenia. Praca powinna zawierać opis i fotografię wybranego eksponatu oraz uzasadnienie wyboru.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, klasy 4-8. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody! Termin nadsyłania prac upływa 28 kwietnia 2023 r.

Szczegóły konkursu, wraz z regulaminem i kartą zgłoszeniową, dostępne są na stronie www muzeum – bit.ly/zdziejow2023

Informacje można także uzyskać pod nr tel. (32) 618 19 53 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem e-mail: elzbieta.trojan@muzeum.jaw.pl.

Przed przyjściem do muzeum, celem dokładnego przyjrzenia się eksponatom, zachęcamy do wirtualnego spaceru po placówce jaworznickiego muzeum. Być może taka forma zwiedzania będzie pomocna w wyborze docelowego bohatera konkursowej pracy.

http://zwiedzanie.muzeum.jaw.pl/zwiedzanie/

Organizatorem konkursu pn. „Z dziejów mojego miasta” jest Muzeum Miasta Jaworzna, współorganizatorem Urząd Miejski w Jaworznie. Patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert oraz Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty Mirosława Kolwas – Soczyńska.

Comments are closed.