Aktualności, Edukacja|

Robotyka, budowa silników elektrycznych czy elektrohydraulika to część z wielu przyszłościowych kompetencji, jakie będą mogli zyskać mieszkańcy Jaworzna w Branżowym Centrum Umiejętności (BCU). To projekt o wartości 16 mln zł realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy, w którym będą się kształcić: młodzież, dorośli oraz nauczyciele w najnowocześniejszych zawodach, w tym branży automotive. BCU jest uzupełnieniem Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, gdzie w ciągu najbliższych lat powstanie mnóstwo nowych miejsc pracy, gotowych przyjąć przeszkolonych fachowców.

Branżowe Centrum Umiejętności będzie prowadzić kursy i szkolenia z zakresu: elektropneumatyki, elektrohydrauliki, automatyki przemysłowej, budowy i funkcjonowania silników elektrycznych oraz robotyki przemysłowej itp.

To jedno z 60-ciu takich miejsc, które powstaną w Polsce z rozstrzygnięcia konkursu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. W województwie śląskim tego typu placówki powstaną w pięciu miastach. Jako jedyne w kraju, jaworznickie centrum będzie szkolić w zakresie branży motoryzacyjnej.

Ośrodek szkoleniowy w okresie realizacji projektu – do czerwca 2026 r. – przeszkoli 300 uczestników: 210 osób dorosłych, 60 przedstawicieli młodzieży oraz 30 nauczycieli kształcenia zawodowego. BCU będzie funkcjonowało przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, w siedzibie centrum konferencyjnego przy ul. Sportowej 1. To właśnie na ul. Sportowej, powstanie 11 pracowni tematycznych wraz z laboratoriami i multimedialną aulą konferencyjną.

Połączenie siły Gminy z siłą partnera branżowego czyli Polskiej Izby Motoryzacji oraz siedmiu partnerów dodatkowych: Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., ElektroMobility Poland S.A., Solaris Bus & Coach sp.z o.o, Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, Politechniki Śląskiej, Akademii Śląskiej w Katowicach oraz Akademii WSB – gwarantują mocne technicznie i merytorycznie zaplecze, nie tylko od strony branżowego wyposażenia BCU, ale przede wszystkim wiedzy z zakresu elektromobliności w procesie szkolenia – mówi Paweł Silbert, Prezydent Miasta Jaworzna. – Powstanie centrum szkoleniowego to efekt pracy i działań pracowników Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie, którzy przy współpracy partnerów branżowych i po mojej pozytywnej decyzji, skutecznie pozyskali środki na stworzenie tego innowacyjnego miejsca, za co serdecznie dziękuję.

To dzięki działaniom Prezydenta Miasta Pawła Silberta, możliwe było umiejscowienie Branżowego Centrum Umiejętności, właśnie w budynku przy ul. Sportowej.

Skuteczne działania, związane z przejęciem nieruchomości przy ul. Sportowej 1, jakie podjąłem pięć lat temu, rozwiązały w kolejnych latach szereg trudności, z jakimi przyszło nam się spotkać. W budynku przez kilka lat, na czas remontu, uczyły się dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 20 w Byczynie. Teraz obiekt dalej będzie pełnił funkcję edukacyjną. Doskonale skomunikowany, na uboczu, jednocześnie blisko centrum miasta, z nowoczesną infrastrukturą – będzie miejscem szkolenia przyszłych specjalistów przemysłu 4.0 – dodaje Prezydent Miasta Paweł Silbert.

Silne wsparcie partnerów projektu

Połączenie siły Miasta Jaworzna z siłą partnera branżowego czyli Polskiej Izby Motoryzacyjnej oraz siedmiu znamienitych partnerów, w tym naszej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., ElectroMobility Poland S.A., Solaris Bus & Coach sp.z o.o, Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, Politechniki Śląskiej, Akademii Śląskiej w Katowicach oraz Akademii WSB – gwarantują mocne technicznie i merytorycznie zaplecze nie tylko od strony branżowego wyposażenia BCU, ale przede wszystkim wiedzy z zakresu elektromobliności w procesie szkolenia, tak przydatnej w realizacji naszych zamierzeń dla Jaworzna i regionu.

Wykorzystujemy szansę na to, by 16 mln zł trafiło do Jaworzna w ramach środków Unii Europejskiej. Zawody przyszłości związane z elektromobilnością, ściśle, synergicznie powiązane z planami na rozwój Jaworznickiej Stefy Gospodarczej i przedsiębiorczości w mieście. Mamy w projekcie ważnych, branżowych partnerów, a stanowiska szkoleniowe – maszyny, będą tak przygotowane, by likwidować czas na wdrożenie się nowego pracownika w zakładzie pracy przy specjalistycznych, wysokopłatnych stanowiskach pracy. Realizujemy strategię inwestycyjną i gospodarczą w ramach programu „Jaworzno. Strefa lepszej pracy” – mówi Zastępca Prezydenta Łukasz Kolarczyk.

Comments are closed.