Aktualności, Jaworznicki Budżet Obywatelski|

Prezydent Miasta Jaworzna podpisał zarządzenie w sprawie określenia wysokości środków budżetu obywatelskiego na 2024, harmonogramu konsultacji oraz wzoru wniosku i karty do głosowania na potrzeby przeprowadzenia konsultacji.

Jakie zasady będą obowiązywały?

Na Jaworznicki Budżet Obywatelski 2024 zabezpieczona zostanie kwota 3 580 000,
w ramach której będzie można wnioskować o realizację zadań publicznych inwestycyjnych
i nieinwestycyjnych mieszczących się w następujących przedziałach kwotowych:

  • 2,1 mln zł to pula przeznaczona na realizację zadań publicznych dużych, z czego:
    1,4 mln zł na zadania od 700,01 tys. zł do 1,4 mln zł
    700 tys. zł na zadania od 200,01 tys. zł do 700,00 tys. zł
  • 1,48 mln zł to pula znaczona na realizację zadań publicznych małych, z czego:
    1 mln zł na zadania do 200 tys. zł
    480 tys. zł na zadania do 80 tys. zł związane z modernizacją, doposażeniem i utrzymaniem istniejących obiektów jaworznickiego budżetu obywatelskiego,

przy czym maksymalna wartość zadań nieinwestycyjnych, również tych będących częścią składową zadań inwestycyjnych, nie może przekroczyć 200 000 zł *

* (Jeżeli w zadaniu inwestycyjnym, mamy również zakres nieinwestycyjny, to jego łączna wartość nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł).

Wnioski z propozycjami zadań przyjmowane będą od 8 do 29 maja,a ich weryfikacja potrwa do końca lipca. Następnie ogłoszona zostanie ostateczna lista propozycji zadań i wtedy rozpocznie się głosowanie. Głosowanie potrwa od 31 lipca do 21 sierpnia, a wyniki ogłoszone zostaną najpóźniej w październiku 2023 r.

Pozostałe założenia budżetu:
• każdy mieszkaniec Jaworzna jest uprawniony do złożenia 1 wniosku,
• wniosek należy złożyć na specjalnym formularzu, którego wzór określa zarządzenie Prezydenta Miasta,
• wnioskodawca może wskazać we wniosku tylko jednego partnera projektu,
• zadanie musi być zgodne z definicją zadania publicznego,
• można głosować w sposób elektroniczny lub tradycyjny,
• każdy mieszkaniec może zagłosować 1 raz, wskazując maksymalnie 2 projekty z listy zadań poddanych pod głosowanie,
• na projekty mogą głosować wszyscy mieszkańcy miasta (bez ograniczeń wiekowych)

Na wszystkie Państwa pytania dotyczące procedury JBO odpowiemy telefonicznie, mailowo lub zaprosimy na spotkanie. Przydatne informacje zostaną zamieszczone na plakatach, ulotkach i na stronie www.jbo.jaworzno.pl

Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniem:

Comments are closed.