Bez kategorii, Ochrona środowiska|

W mijającym tygodniu w Jaworznie nasadzono ponad 100 nowych drzew, a wszystko to w ramach programu „Zazielenień Miejskich”. Trwające prace to efekt propozycji Prezydenta Pawła Silberta o przekazaniu środków w budżecie miasta na działania mające wzbogacić przestrzeń Jaworzna o nową zieleń i małą architekturę, m.in. nasadzenia, ogrody wertykalne oraz tworzenie miejskich zielonych przestrzeni.

Przy Velostradzie nasadzonych zostało blisko 100 drzew, m.in. śliwy wiśniowe i klony pospolite. Ponadto jedenaście drzew posadzono na skwerze w okolicy drogi rowerowej na odcinku pomiędzy Skałką a ul. Preglera – tam pojawiły m.in. grusze drobnoowocowe.

Przypomnijmy, iż trwają prace na skwerze „Pechnik” – ponad 2 tys. sadzonek, krzewów i bylin zostanie nasadzonych na nowo powstającym skwerze na granicy Pechnika i Podwala. Na terenie ponad 2 tys. metrów kwadratowych pojawią się nowe alejki, latarnie parkowe, pergole, ławki, stół do gry w szachy z siedziskami. Nie zabraknie również koszy, w tym na psie odchody. Cały teren będzie monitorowany.

W okolicy dużych osiedli mieszkaniowych Podwale i Pechnik, na urządzonym skwerze, zasadzonych zostanie czternaście drzew, rośliny pnące, dwa rodzaje krzewów: róże białe i grab pospolity. Na terenie skweru powstanie również łąka kwietna, trawniki i rabaty. Co ważne drzewa, które do tej pory rosły na skwerze pozostaną na nim i wraz z nowymi roślinami będą tworzyć nową, zieloną przestrzeń.

W ramach programu utworzona zostanie również strefa wypoczynku w rejonie nowo powstałego łącznika drogowego pomiędzy ul. Mieszka I a ul. Kolejową w centrum. Planowane jest również powstanie: strefy wypoczynku w otoczeniu zieleni – zaułek rowerowy – na Gigancie oraz zagospodarowanie terenu skweru „Pod Arkadami” na skrzyżowaniu ul. Matejki i Rzemieślniczej wraz z korektą geometrii układu drogowego – poprawiającego bezpieczeństwo w ścisłym śródmieściu.

Na program, zazieleń śródmiejskich – zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej oraz stref odpoczynku, w latach 2022-2024 – miasto przeznaczyło środki w wysokości 4 mln zł.

Comments are closed.