Aktualności, Z miasta|

Drastyczny wzrost cen energii doprowadził do potrzeby aktualizacji taryf za wodę i ścieki do obecnie panujących warunków rynkowych. Zgodnie z opublikowaną na stronie internetowej Wód Polskich decyzją, od 11 kwietnia 2023 r. na terenie Jaworzna obowiązywać będą nowe stawki za tysiąc litrów wody oraz tysiąc litrów odprowadzonych ścieków. Średni miesięczny wzrost ceny wody i ścieków, w przeliczeniu na jedną osobę może wynieść ok. 4 zł. Natomiast 1 litr wody z kranu kosztować będzie nieco ponad 6 gr.

Teraz za 1m 3 wody w Jaworznie zapłacimy 6,74 zł brutto, a za 1 m3 odprowadzonych ścieków zapłacimy 11,91 zł brutto. Cena opłat abonamentowych nie uległa zmianie i pozostaje bez zmian.

Wiadome jest, że dla bezpiecznych dostaw wody oraz dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego niezbędne są duże ilości prądu, a czasem również i gazu. Nietrudno więc się domyślić, że w obecnej sytuacji, nagły wzrost cen zużycia energii elektrycznej i gazu jest dużym obciążeniem dla budżetu spółki. Dlatego w celu zapewnienia nieprzerwanych dostaw wody o odpowiednich parametrach oraz dla prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi normami procesu oczyszczania ścieków, Wodociągi Jaworzno złożyły do Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wniosek o zatwierdzenie i weryfikację nowych cen za wodę i ścieki – tłumaczy Wiceprezes ds. Finansowych Wodociągów Jaworzno Rafał Łabaj. – Przy kalkulacji taryf wzięto pod uwagę wyłącznie wzrost kosztów energii. Od początku tego roku za prąd płacimy ponad dwa razy więcej. Jest to na tyle istotna zmiana, że wymagała ponownego przeliczenia ceny wody i ścieków.

Taryfa została pozytywnie zweryfikowana i zatwierdzona przez regulatora rynku – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Dokument w tej sprawie został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich 3 kwietnia i zgodnie z prawem wchodzi w życie po 7 dniach od jego publikacji. Pełna treść zatwierdzonej taryfy dostępna jest na stronie www.wodociagi.jaworzno.pl

Comments are closed.