Aktualności, Z miasta|

Tytułem “Zasłużony dla miasta Jaworzna” radni uhonorowali na dzisiejszej sesji prof. dr hab. Barbarę Tokarską-Guzik, autorkę Waloryzacji przyrodniczej miasta Jaworzna, pomysłodawczynię ochrony czynnej muraw kserotermicznych występujących w Jaworznie oraz promotorkę przyrody Jaworzna i popularyzatorkę wiedzy o jaworznickiej przyrodzie.

Prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik

Podczas obrad sesji Rady Miejskiej, 30 marca 2023 r. jaworzniccy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę
o uhonorowaniu prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik. Oficjalnie wręczenie dyplomu “Zasłużony dla miasta Jaworzna” dla Pani profesor odbędzie się w najbliższym czasie. Dzisiaj Profesor połączyła się z Radnymi i Zarządem Miasta online.

Prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik jest wieloletnim pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego, gdzie zajmuje się pracą naukowo-badawczą z zakresu ochrony przyrody i środowiska. Zainteresowania naukowe Pani profesor dotyczą geografii roślin, inwazji biologicznych, ochrony przyrody oraz ekologii miasta. Prace: magisterska i rozprawa doktorska Pani profesor dotyczyły flory miasta Jaworzna.

Profesor Barbara Tokarska-Guzik jest autorką Waloryzacji przyrodniczej miasta Jaworzna, 19. prac naukowych, 10. publikacji popularnonaukowych oraz 17. ekspertyz przyrodniczych o Jaworznie. Stworzyła podstawy do objęcia ochroną najcenniejszych obszarów przyrodniczych i była pomysłodawczynią ochrony tych terenów.

Dzięki jej działaniom pokolenia studentów nauk przyrodniczych zdobywały wiedzę i doświadczenie podczas corocznie prowadzonych zajęć terenowych w Jaworznie. Pani profesor brała udział w tworzeniu stacji BioGeo Silesia w GeoSferze, służyła wiedzą i doświadczeniem podczas tworzenia Parku Gródek oraz była pomysłodawczynią ochrony czynnej muraw kserotermicznych występujących w Jaworznie.

Comments are closed.