Aktualności, Z miasta|

W dniu 15 marca obchodzony jest Światowy Dzień Konsumenta. Miejski Rzecznik Praw Konsumenta, Krystyna Banasik radzi jak postępować, by korzystać świadomie z przysługujących nam konsumenckich praw.

Koszyk zakupowy, który stoi na laptopie

Konsumencie zawierając umowę z przedsiębiorcą bądź rozważny i przezorny. Ostrożność pozwoli Ci uniknąć wielu kłopotów. Zanim zdecydujesz się na zawarcie umowy powinieneś:

dokładnie zrozumieć, co proponuje przedsiębiorca, z którym zamierzasz zawrzeć umowę;

– zapoznać się z wszelkimi postanowieniami umownymi, bowiem zawarcie umowy nierzadko może pociągać za sobą bardzo kosztowny obowiązek ich wypełnienia;

– nie ulegać zbyt szybko namowom przedsiębiorcy do zawarcia umowy – nakłanianie do pospiesznego zawarcia umowy powinno wzmóc Twoją czujność;

– zastanowić się, czy koniecznie w ten sposób i w tym miejscu musisz kupić daną rzecz – dotyczy to zwłaszcza sprzedaży na targowiskach, sprzedaży akwizycyjnej tzn. w naszym domu, miejscu pracy lub na ulicy oraz „na odległość” czyli m.in. w sklepach internetowych, za pośrednictwem telefonu lub telefaksu, z użyciem zamówienia wydrukowanego wraz z reklamą w gazecie lub w nadesłanym do domu katalogu;

– zanim zdecydujesz się na zakup określonego towaru sprawdzić, czy rzeczywiście cena jest dla ciebie najkorzystniejsza. Może się bowiem okazać, że ten sam towar w innym sklepie kosztuje mniej;

– pamiętać, że jeśli produkt jest wadliwy, zawsze przysługuje Ci prawo do reklamacji. Prawo to przysługuje także wtedy gdy kupiłeś coś na wyprzedaży. Reklamację należy złożyć u sprzedawcy – najlepiej na piśmie. Gdy została udzielona gwarancja, wtedy możesz zgłosić reklamację gwarantowi. Prawo wyboru między obiema możliwościami należy do Ciebie;

– jeśli kupiony w sklepie stacjonarnym produkt nie ma wad, a jedynie – po namyśle – stwierdzasz, że Ci się po prostu nie podoba, to tylko od dobrej woli sprzedawcy zależy, czy przyjmie go z powrotem i zwróci Ci pieniądze.

Konsumencie pamiętaj, iż okazje nierzadko bywają złudne ale często bardzo kosztowne.

Z okazji Światowego Dnia Konsumenta, które przypada 15 marca, życzę Konsumentom

zadowolenia z dokonanych zakupów, udanych transakcji, korzystnych i prawidłowo realizowanych umów konsumenckich, dobrej jakości zakupionych towarów oraz poszanowania praw konsumentów przez przedsiębiorców.

Krystyna Banasik, Miejski Rzecznik Konsumentów

Comments are closed.