Aktualności, Bezpieczeństwo, Z miasta|

Przez cały ubiegły tydzień miasto Jaworzno prowadziło pierwszy etap akcji Widzimy się na pasach”. Przypomnijmy, iż jej celem jest m.in. uwrażliwienie – zarówno pieszych jak i kierowców – na zachowanie szczególnej ostrożności w okolicy przejść dla pieszych i skrzyżowań. W efekcie tego, policjanci i strażnicy miejscy rozdali ponad tysiąc bezpłatnych opasek odblaskowych w okolicach przejść dla pieszych.

W ramach akcji przez 5 dni, na 5 wybranych przejściach dla pieszych na terenie naszego miasta pojawili się policjanci oraz strażnicy miejscy. Akcja prowadzona była m.in. przy centrum przesiadkowym, w Szczakowej, na Osiedlu Stałym, Osiedlu Gagarina, czy na Osiedlu Podłęże. Służby instruowały pieszych, jak w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami korzystać z przejść dla pieszych. Akcja objęła również kierowców, którzy byli informowani o konieczności zwrócenia szczególnej uwagi w okolicy przejść dla pieszych.

Gmina doświetla przejścia dla pieszych

Warto przypomnieć, iż nasze miasto sukcesywnie zwiększa bezpieczeństwo pieszych m.in. poprzez podświetlenie przejść dla pieszych czy obklejanie słupków znaków D6 (pionowe oznakowanie przejścia dla pieszych) odblaskowymi foliami. Jak informuje Miejski Zarząd Dróg i Mostów, na terenie Jaworzna znajdują się razem 52 podświetlone przejścia dla pieszych.

“Widzimy się na pasach” – konkurs plastyczny

Cały czas trwa konkurs plastyczny pod hasłem „Widzimy się na pasach”, organizowany przez Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem konkursu jest m.in. zwrócenie uwagi dzieci oraz seniorów na zachowanie ostrożności na przejściach dla pieszych, propagowanie i utrwalanie wiedzy z zakresu przepisów i zasad ruchu drogowego, wdrażanie zasad bezpiecznego i odpowiedzialnego poruszania się po drodze oraz prowadzenie działań związanych z profilaktyką uzależnień behawioralnych. Tematem konkursu jest hasło przewodnie „Widzimy się na pasach”. Interpretacja tematu jest tu dowolna, a liczyć będzie się szczególnie pomysłowość, oryginalność, estetyka wykonania i wkład pracy. W konkursie przewidziane są nagrody.

Prace należy składać w terminie do 20 marca 2023 r. w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie (bud. D Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Plac Górników 5, pok. 102 / 108) Ogłoszenie wyników nastąpi 20 kwietnia 2023 r.

Szczegóły konkursu: https://www.jaworzno.pl/2023/02/20/widzimy-sie-na-pasach-miejska-akcja-w-trosce-o-bezpieczenstwo/

Pamiętajmy – używanie elementów odblaskowych lub kamizelek może w znacznym stopniu ograniczyć ilość wypadków z udziałem pieszych, ponieważ pieszy widoczny z daleka daje kierującemu pojazdem czas na odpowiednią reakcję.

Comments are closed.