Aktualności, Z miasta|

Ważne zmiany budżetowe i dofinansowania: 200 tys. zł przekazane na zakup wozu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie, aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Jaworzna, przekazanie środków na opłacenie godzin nadliczbowych policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na potrzeby programu „Tarcza” w 2023 r. czy opracowania “Strategii Rozwoju Jaworzna 2030+” – to część projektów uchwał, nad którymi pochylili się jaworzniccy radni podczas dzisiejszych (czwartek, 23 lutego 2023 r.) obrad Sesji Rady Miejskiej.

51. Sesja Rady Miejskiej, to czas zmian w strukturze jaworznickiej Rady Miejskiej. Podczas dzisiejszych obrad, po śmierci śp. radnego Grzegorza Piętaka, do grona radnych dołączył Jerzy Nieużyła, który pełnił tę funkcję w poprzednich kadencjach. Radny Nieużyła złożył ślubowanie i rozpoczął pracę Radnego Rady Miejskiej w kadencji 2018 – 2023 (24).

Jerzy Nieużyła

Sesja była okazją do zatwierdzenia sprawozdań z z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie w 2022 roku oraz zmiany uchwały dotyczącej powołania Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie, ich działania oraz składu osobowego.

Środki na modernizację dróg gruntowych oraz doświetlenie przejść dla pieszych

Na wniosek Prezydenta Miasta Pawła Silberta i po głosowaniu radnych, Miejski Zarząd Dróg i Mostów, kolejny rok realizował będzie prace na terenie dróg gruntowych w Jaworznie. Wymienione zostaną również nawierzchnie dróg w newralgicznych miejscach, których stan tego wymaga. Szczegółowa lista ulic, które zostaną zmodernizowane dostępna jest na http://www.mzdim.jaworzno.pl/plany-mzdim-2023-r/?fbclid=IwAR1AeRCvgBGhyrwnaNMdxegdiEneR-2-e5qadtW_TVNAbQE5j1Bs1eqb0uw

Kolejne kluczowe inwestycje, o których dzisiaj zadecydowali radni Rady Miejskiej dotyczyły – doświetlenia i oświetlenia przejść dla pieszych. W ramach poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierowców, doświetlonych zostanie 20 przejść dla pieszych, a nowe oświetlenie zyska 12 z takich miejsc.

Wsparcie dla jaworznickich strażaków i policjantów

Ważnymi działaniami jakie wpływają na bezpieczeństwo mieszkańców, w które zaangażowana jest gmina, jest wsparcie jaworznickich służb mundurowych działających. Podczas dzisiejszej sesji, radni przegłosowali przekazanie środków w wysokości 200 tys. zł na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie.

Z zaoszczędzonych w 2022 r. środków zlecone na kwotę ok. 300 tys. zostaną audyty energetyczne i projekty dla budynków Ochotniczych Straży Pożarnych – poprawę ich efektywności energetycznej.

Radni zdecydowali również o wsparciu w ramach programu „TARCZA”, ponadwymiarowych godzin policjantów z KMP Jaworzno. Dzięki tym środkom dodatkowe patrole policyjne dbają o bezpieczeństwo mieszkańców. Takie działania prowadzone są od 2006 roku Dodatkowe patrole będą uruchamiane w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych, zgodnie z potrzebami wynikającymi z prowadzonych analiz. Do pełnienia służby kierowani są funkcjonariusze uzyskujący najlepsze wyniki i wyróżniający się w codziennej pracy.

Klub Senior +

Radni zaakceptowali również propozycję Prezydenta Miasta Pawła Silberta dotyczącą dofinansowania kwotą ponad 200 tys. zł, utworzenia Klubu Senior + w osiedlu Szczakowa, w ramach działań rewitalizacyjnych dla tego obszaru miasta. W tegorocznym naborze, gmina złożyła odpowiedni wniosek inwestycyjny – wyniki naboru ministerialnego będą znane w pierwszym kwartale 2023 r.

Dla obszaru Szczakowej i Pieczysk, w związku z ustaleniami zespołu „Przyszłość byłego dworca kolejowego w Szczakowej” w ramach programu „Jaworzno w dyskusji”- radni zdecydowali o przekazaniu środków w kwocie ok. 200 tys. zł, na dokumentację projektową dla dworca kolejowego, jego okolic oraz drogi łączącej Obwodnicę Północną z ul. Sobieskiego.

Ponadto podczas Sesji dyskutowano również nad planami zagospodarowania przestrzennego „Cmentarz Wilkoszyn” i „Skałka – wschód”, które przyjęto w drodze uchwał. Zapoznano się też z projektem uchwały ws. Gminnego Programu Osłonowego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – „Korpus Wsparcia Seniorów”. Przyjęto również uchwałę ws. opracowania Strategii Rozwoju Jaworzna 2030+. Utworzenie takiego dokumentu wynika z przyjęcia tego typu strategii na poziomie regionu i kraju, a także nowelizacji Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i nowej sytuacji społeczno-gospodarczej.

Comments are closed.