Aktualności, Z miasta|

Spotkaniem podsumowującym w Sali Obrad, podsumowano pierwszą edycję projektu „Jaworzno w dyskusji”. W ramach zadania mieszkańcy wraz z ekspertami i urzędnikami przez kilka miesięcy wypracowywali nowe rozwiązania dla kluczowych w mieście obiektów czy też obszarów. Pracowano nad: przyszłością byłego dworca kolejowego w Szczakowej, ulicą Sienkiewicza („Kocia”) jako miejscem targowym w kontekście ładu przestrzennego,miejscami rekreacji dla dzieci i młodzieży – rewitalizacją skateparku w Parku Podłęże oraz Zielonymi Politykami miejskimi i koncepcjami zagospodarowania przestrzeni w mieście. Za prace i zaangażowanie we wspólne projektowanie miejskich przestrzeni podziękował mieszkańcom Prezydent Miasta Paweł Silbert.

Na początku spotkania Sekretarz Miasta Ewa Sidełko-Paleczny przywitała gości oraz przypomniała założenia projektu „Jaworzno w dyskusji”, a liderzy zaprezentowali poszczególne projekty. „Przyszłość byłego dworca kolejowego w Szczakowej” omówiła Agnieszka Zemuła-Czarnik, naczelnik Wydziału Obrotu Nieruchomościami. Projekt „Ulica Sienkiewicza („Kocia”) jako miejsce targowe w kontekście ładu przestrzennego” omówiła Małgorzata Nowacka-Wysogląd, kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego w Wydziale Urbanistyki i Architektury. Kolejny projekt pod nazwą „Miejsce rekreacji dla dzieci i młodzieży – rewitalizacja skateparku w Parku Podłęże” przedstawiła Magdalena Tomaszewska naczelnik Wydziału Zdrowia. Z kolei „Zielone polityki miejskie i koncepcje zagospodarowania przestrzeni w mieście” zaprezentował Tomasz Tosza – wicedyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.

Wszystkie z podsumowanych działań spotkały się z dużym zaangażowaniem mieszkańców, którzy brali czynny udział w spotkaniach, wyjazdach terenowych i konsultacjach organizowanych dla jaworznian. Efektem prac są wypracowane koncepcje, wizualizacje i plany. Zasady wzajemnej współpracy podczas prac podsumował dr Jerzy Kołodziej.

***

Jaworzno w Dyskusji to projekt zainaugurowany w listopadzie 2021 roku. Do prac w zespołach tematycznych zgłosili się jaworznianie, którzy chcieli i mogli osobiście zaangażować się i we współpracy z innymi członkami przeanalizować oraz zarekomendować takie scenariusze działań, które w przyszłości pozwolą odmienić miejsca nad którymi pracowali.

Więcej na temat poszczególnych prac projektowych przeczytasz na www.jaworzno.pl

Comments are closed.