Aktualności, JOG, Z miasta|

Trwają prace przygotowujące teren Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego do budowy sieci wodno-kanalizacyjnej, na które gmina otrzymała 100 mln złotych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Tego typu działania, to nie tylko kolejny krok do rozwoju strefy przemysłowej miasta, ale i korzyści dla mieszkańców pobliskiej okolicy. W ramach dużego pakietu zadań zrealizowana zostanie również inwestycja przebudowy sieci ul. Energetyków.

W ramach inwestycji mającej na celu uzbrojenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego planujemy, poza budową sieci na samym obszarze, dostosowanie istniejącej infrastruktury do odbioru zwiększonej ilości ścieków – tłumaczy Sławomir Grucel, rzecznik jaworznickich Wodociągów. – Najbliższym odbiornikiem dla JOG-u jest ul. Energetyków oraz pompownia Siłownia.

Obecnie opracowywana jest koncepcja przebudowy tego odcinka infrastruktury kanalizacyjnej, która w swoich założeniach przewiduje modernizację Pompowni Siłownia wraz całym układem oraz budowę dla ul. Energetyków zbiornika retencyjnego kanałowego o średnicy ok. 2200 m, praktycznie na całej długości ulicy (600 m). Po zrealizowaniu przebudowy, mieszkańcy ul. Energetyków nie będą odczuwać już niedogodności związanej z odbiorem wód opadowych oraz zalewaniem posesji i drogi.

Liczymy, że te rozwiązania w połączeniu z dwoma kolejnymi zadaniami – budową zbiornika retencyjnego w dzielnicy Łubowiec oraz rozdzieleniem sieci deszczowej od sanitarnej w rejonie ul. Katowickiej, wyeliminują w przyszłości problem zalewania ul. Energetyków – dodaje Grucel.

Jaworznicki Obszar Gospodarczy – najważniejsze informacje https://www.jaworzno.pl/2023/01/26/jaworznicki-obszar-gospodarczy-bezpieczna-gospodarcza-przyszlosc-jaworzna/

Comments are closed.