Aktualności, Z miasta|

Wykonawca przebudowy ul. Katowickiej – firma Eurovia Polska SA informuje, że w poniedziałek, 30 stycznia 2023r. zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu na odcinku ul. Katowickiej, od skrzyżowania z ul. Starowiejską i Emilii Plater do skrzyżowana z ul. Dąbrowską z jednoczesnym zawężeniem strony południowej w/w odcinka dla konieczności utrzymania ruchu komunikacji miejskiej oraz dojazdu do posesji w tym firm zlokalizowanych na zamkniętym odcinku. Utrudnienia spowodowane są trwającymi pracami budowlano – drogowymi dla zadania pn. „Poprawa Infrastruktury drogowej i gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Jaworzna – ul. Katowicka”.

Zamknięcie ul. Katowickiej od skrzyżowania z ul. Starowiejską i Emilii Plater do skrzyżowana z ul. Dąbrowską z jednoczesnym zawężeniem strony południowej w/w odcinka dla konieczności utrzymania ruchu komunikacji miejskiej oraz dojazdu do posesji w tym firm zlokalizowanych na zamkniętym odcinku. Dla pozostałych uczestników ruchu zostanie poprowadzony objazd ulicami: Starowiejską, Długoszyńską i Dąbrowską, a ruch pieszy zostanie utrzymany stroną północną.

Ruch pojazdów będzie sterowany za pomocą tymczasowej sygnalizacji wahadłowej. Istniejące przystanki autobusowe zostaną przeniesione poza zakres prowadzenia prac w kierunku Sosnowca gdzie zostaną wykonane tymczasowe perony przystankowe.

Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu to III etap tej inwestycji, w ramach którego zostanie wybudowana sieć kanalizacji deszczowej odprowadzająca wody opadowe z pasa drogowego całej ul. Katowickiej. Wody te odprowadzone zostaną poprzez odcinek kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Górników z Danuty i drogi gruntowej przy cmentarzu na Łubowcu do nowo projektowanego zbiornika. Funkcją zbiornika infiltracyjno-odparowującego będzie retencjonowanie wód opadowych z jednoczesnym rozsączaniem ich do gruntu. Oczyszczeniu wód opadowych zgromadzonych w zbiorniku posłuży z kolei budowa separatorów oraz nasadzenie w nim roślinności hydrofitowej.

Łączna długość sieci kanalizacji deszczowej do wykonania to 2 680 m. przeprowadzeniu robót kanalizacyjnych kompleksowo odtworzona zostanie nawierzchnia ul. Katowickiej oraz nawierzchni na odcinku do zbiornika.

Wykonanie tych robót to kolejny etap przebudowy ul. Katowickiej, który potrwa do końca listopada 2023 roku.

Comments are closed.