Aktualności, Z miasta|

Organizacja Dożynek Miejskich oraz bieżące sprawy dotyczące działalności rolniczej były tematami spotkania Prezydenta Pawła Silberta z przedstawicielami środowiska rolniczego z Jaworzna.

W trakcie spotkania, które odbyło się, w piątek, 20 stycznia 2023 r., w którym udział wzięli m.in. Sekretarz Miasta Jaworzna Ewa Sidełko – Paleczny, przedstawiciele Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jaworznie i jaworzniccy rolnicy, dyskutowano o kierunkach rozwoju Jaworzna i jego wpływie na gospodarkę miasta. Wiele uwagi poświęcono zadaniom z jakimi mierzą się rolnicy m.in. nowym przepisom odnoszącym się do producentów rolnych.

Podczas spotkania przyjęto również termin obchodów Dożynek Miejskich, które jeśli tylko pozwolą na to epidemiczne obostrzenia, odbędą się na jaworznickim Rynku w niedzielę, 27 sierpnia 2023 r.


Na terenie Jaworzna działalność rolniczą prowadzi około 16 producentów rolnych, którzy gospodarują na ok. 600 ha terenie miasta.

Comments are closed.