Projekty i programy|

dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny.

Gmina Miasta Jaworzna uzyskała dofinansowanie na zakup 47 laptopów dla szkół do, których uczęszczają uczniowie, którzy przybyli do Polski po 24 lutym 2021 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy.

Wartość całkowita projektu: 190 350,00 PLN
Dofinansowanie: 171 315,00 PLN
Wkład własny: 19 035,00 PLN
Okres realizacji: od 1.10.2022 do 31.03.2023

Comments are closed.