Aktualności, Urząd Miejski, Z miasta|

W miniony poniedziałek, 19 grudnia na sali obrad Urzędu Miejskiego, odbyły się wybory do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie. Warto przypomnieć, iż Rada stanowi organ konsultacyjno – opiniodawczy Prezydenta Miasta w zakresie współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi.

Powołano Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie, w składzie:

Dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Jaworznie:

 1. Ewa Zuber
 2. Anna Lichota

Dwóch przedstawicieli Prezydenta Miasta Jaworzna:

 1. Katarzyna Florek – Wydział Promocji, Kultury i Sportu
 2. Krystyna Bojęś – Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Współpracy Społecznej i Gospodarczej

Pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych:

 1. Łukasz Nowak – Ludowy Klub Sportowy „Zgoda Byczyna”
 2. Marta Wrońska – Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
 3. Łukasz Michael – Stowarzyszenie „Nasza Przystań”,
 4. Monika Włodarczyk Raczek – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
  z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie,
 5. Czesław Brandys – Klub Inteligencji Katolickiej.

Comments are closed.