Aktualności|

30 listopada 2022 r. został ogłoszony przetarg na realizację trzech zadań z zakresu bezpieczeństwa dostaw wody pitnej dla mieszkańców oraz zakresu dalszej rozbudowy i uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie miasta. Inwestycje realizowane będą przy wsparciu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, który ma zwiększać skalę inwestycji publicznych poprzez udzielanie bezzwrotnych dofinansowań Jednostką Samorządu Terytorialnego. Inwestycje warte łącznie niemal 30 mln zł mają zakończyć się w IV kwartale 2025 r.

W maju 2022 r. Gmina Miasta Jaworzna otrzymała oficjalną promesę na realizację inwestycji z sektora wod-kan. W zakresie rządowego dofinansowania znalazły się trzy zadania, dla których w ciągu kilku miesięcy miasto wraz z Wodociągami Jaworzno dopracowało dokumentację techniczno-projektową oraz niezbędne do ogłoszenia przetargu materiały. Pierwsze zadanie techniczne związane jest z modernizacją najstarszego w Jaworznie ujęcia wody pitnej Dobra. Drugie dotyczy z rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej na obszarze osiedla Cezarówka Dolna. Trzecie natomiast związane jest z porządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w rejonie przepompowni Łubowiec.

Powyższe zadania będą realizowane pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Jaworzna – Faza VII.” Otwarcie ofert przetargowych nastąpi w połowie stycznia 2023 roku. Przewidywany okres realizacji inwestycji to 31 października 2025 r. Wartość wszystkich trzech komponentów szacuje się na 29.924.000,00 zł. Natomiast deklarowana kwota udziału własnego to 1.496.200,00 zł (5 proc.).

***

W Jaworznie przez 11 lat realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”, czyli od października 2011 roku, miasto wraz ze spółką wodociągową wybudowało oraz zmodernizowało ponad 150 km sieci wod-kan za kwotę ponad 320 mln zł. W tym okresie, przy wsparciu Unii Europejskiej, powstała kanalizacja w 9 dzielnicach – Pieczyskach, Długoszynie, Ciężkowicach, Górze Piasku, Warpiu, Borach, Byczynie, Jeleniu, Dąbrowie Narodowej, dla ponad 23 tysięcy mieszkańców. Oprócz kanalizacji w 2013 roku wybudowano nowoczesne ujęcie wody pitnej SUW Piaskownia. Całkowicie odnowiono oczyszczalnię ścieków wraz z jej układem technologicznym, dostosowując ją do przyjęcia nowych ładunków ściekowych z nowo kanalizowanych dzielnic Jaworzna oraz przystosowując obiekt do oczyszczania ścieków pod względem zmieniających i zaostrzających się przepisów prawa i parametrów oczyszczania ścieków.

Comments are closed.