Aktualności, Z miasta, Zdrowie|

W tym roku akademickim blisko 120 studentów będzie odbywało praktyki medyczne na dwóch oddziałach Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. W kolejnym zostaną uruchomione następne dwa oddziały. Studenci będą mieli okazję nabywać doświadczenia na SOR, Oddziale Chirurgii Dziecięcej, Oddziale Chirurgii oraz Oddziale Urologii Onkologicznej. Wszystkie te działania są możliwe dzięki podpisanemu w lutym br. listowi intencyjnemu między Gminą Miasta Jaworzna a Akademią Śląską Wydziałem Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi – dotychczasową Wyższą Szkołą Techniczną.

Podczas uroczystej inauguracji działania czterech oddziałów klinicznych w jaworznickim szpitalu Prezydent Miasta Paweł Silbert wyraził zadowolenie, że do Jaworzna wraca szkoła edukująca studentów na kierunkach medycznych. Gratulacje z okazji podjętej współpracy złożył również Wicemarszałek Województwa Śląskiego Dariusz Starzycki.

Przedstawiciele uczelni – Kanclerz Aleksander Hołda i Rektor Aleksander Ostenda, przekazali na ręce Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła Silberta, dra Józefa Kurka oraz dr Iwony Rakoczy – Zastępcy Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala w Jaworznie, grafiki wykonane przez studentów Akademii Śląskiej.

Ponadto podczas wydarzenia, tytuł profesora Akademii Śląskiej wręczono Kierownikowi Katedry i Kliniki Chirurgi Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologicznej dr Józefowi Kurkowi.

Kulminacyjnym punktem spotkania był wykład Prorektora ds. Medycznych Wydziału Nauk Medycznych im. Zbigniewa Religi w Zabrzu – prof. Andrzeja Bochenka.

Współpraca Akademii Śląskiej z Gminą

List intencyjny dotyczący utworzenia w Jaworznie Punktu Dydaktycznego Wydziału Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, w którym prowadzone będą zajęcia w zakresie kształcenia lekarzy i pielęgniarek, podpisali, 22 lutego br., Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert i Rektor Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach prof. Aleksander Ostenda.

Zajęcia będą się odbywać na terenie infrastruktury należącej do Gminy Miasta Jaworzna – teoretyczne w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 na ul. Północnej, a praktyczne na terenie infrastruktury Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

Comments are closed.