Aktualności, Z miasta|

We wtorek, 25 października 2022 r. po raz kolejny w Jaworznie odbyła się konferencja Miasta Idei, w której dyskutowano na temat tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego i form planowania rozwoju miasta. Wydarzenie poprzedziły warsztaty dla mieszkańców, które pokazały oczekiwania jaworznian co do tworzenia tego rodzaju dokumentów przestrzennych.

Uczestnicy warsztatów, którymi byli przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta, Rady Seniorów, radni Rady Miejskiej oraz mieszkańcy miasta, podzieleni na grupy wypracowywali rozwiązania, które wpłynęłyby na dalszy rozwój miasta i szukali najbardziej odpowiadających jaworznianom form udziału w planowaniu rozwoju miasta, które wykraczają poza narzucony przepisami schemat.

Drugą częścią wydarzenia była debata w której udział wzięli: Paweł Silbert, prezydent Jaworzna, Igor Śmietański, wiceprezydent Tychów, Mikołaj Machulik, prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich w Katowicach, Stanisław Lessaer, współzałożyciel P.A. NOVA SA, architekt, urbanista oraz Małgorzata Łapeta, architektka i urbanistka, przedstawicielka Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Eksperci podkreślali, jak ważne jest opracowanie planu i proces jego uspołecznienia. Dyskutowali na temat procedury planistycznej i jej etapów oraz działań jakie powinny być poczynione w trakcie tworzenia tego dokumentu.


Konferencje Miasta Idei gościły już w naszym mieście kilkukrotnie. Do tej pory w ich ramach goście debatowali m.in. o polityce rowerowej w miastach, o rekomunalizacji usług komunalnych, o e-mobilności czy na temat tego, dlaczego miasta muszą inwestować w zieleń i rekreacji czy przyszłości ul. Sienkiewicza tzw. Kociej.

Comments are closed.