Aktualności, Z miasta|

image_print

W poniedziałek, 17 października 2022 r., w Szczakowej przy pomniku Tadeusza Kościuszki odbyły się uroczystości związane z 100. rocznicą powstania tego obelisku. Właśnie w tym miejscu, w 1922 roku na miejscu dawnego pomnika Cesarza Franciszka Józefa, powstał monument ku czci przywódcy Powstania Kościuszkowskiego.

Kwiaty pod pomnikiem w imieniu Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła Silberta złożyła Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie Katarzyna Florek, Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Kaczmarek wraz ze swoją zastępczynią Ewą Zuber,dyrektorzy miejskich instytucji kulturalnych oraz uczniowie i przedstawiciele jaworznickich placówek oświatowych, których szkoły związane są z postacią Tadeusza Kościuszki.

Po części oficjalnej obchodów, kustosz Muzeum Miasta Jaworzna – Adrian Rams – w Domu Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego, wygłosił referat na temat historii pomnika i Szczakowej.


Pierwszy raz pomnik w tym miejscu pojawił się w roku 1894, kiedy to w Szczakowej powstała szkoła powszechna. Nadano jej imię cesarza Franciszka Józefa I, a fakt ten upamiętniono budową monumentu ku jego czci. Na cokole umieszczono obelisk z czarnego granitu, na którym umocowano tablicę z podobizną władcy. W czerwcu 1918 r., jeszcze przed odzyskaniem niepodległości, tablicę zerwano, a jesienią tegoż roku obelisk przewrócono.

Po odzyskaniu niepodległości szkole nadano imię Tadeusza Kościuszki. W 1922 r., z inicjatywy kierownictwa placówki i uczącej się w niej młodzieży, upamiętniono tę okoliczność wzniesieniem pomnika ku czci nowego patrona szkoły. Wykorzystano elementy granitowe z poprzedniego pomnika i ustawiono je na zmienionym kamiennym cokole. Na obelisku umieszczono tablice z podobizną generała, a poniżej wykuto napis: „Tadeuszowi Kościuszce dziatwa szkolna” 1922. W czasie II wojny światowej pomnik został zburzony przez Niemców. Zachowane i odnalezione po wojnie elementy monumentu pozwoliły jednak na odtworzenie pomnika i do dzisiaj jest on ważnym elementem historii Szczakowej i Jaworzna.

Comments are closed.