Aktualności, Z miasta, Zdrowie|

W Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie trwa remont Oddziału Ratunkowego
z którego wyodrębniona zostanie m.in. Izba Przyjęć. 5 mln złotych na prace remontowe pochodzi z dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, kolejne 2,5 mln złotych to dotacja z Gminy, reszta to środki własne instytucji.

Ochrona zdrowia i życia ludzkiego jest szczególnie ważna dla funkcjonowania miasta. Dlatego też takie inwestycje, jak rozbudowa jaworznickiego szpitala są dla samorządu bardzo ważne – mówi Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert. – Pozyskane dofinansowania oraz dotacja z Gminnych środków, pozwolą zapewnić mieszkańcom lepsze warunki korzystania z jaworznickiej placówki.

Jednym z głównych celów przeprowadzonej inwestycji jest wyodrębnienie ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Izby Przyjęć.

W nowo powstającej Izbie Przyjęć pacjenci w komfortowych warunkach będą oczekiwali na przyjęcie do Oddziałów Szpitalnych – tłumaczy Barbara Koleżyńska, Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. – W budynku znajdą się m.in. cztery gabinety lekarskie, recepcja wraz z poczekalnią oraz pomieszczenia do pobierania wymazów PCR oraz materiały do laboratorium.

Ponadto wybudowany zostanie również łącznik pomiędzy szpitalem a budynkiem Nefrolux-u. Na pierwszym piętrze nowo powstałego budynku znajdować się będzie część administracyjna.

Jak dodaje Zastępca Dyrektora Barbara Koleżyńska, prace budowlane przebiegają zgodnie
z zaplanowanym harmonogramem. W całości wykonano: roboty ziemne i konstrukcyjne oraz ściany. Aktualnie wykonywane są posadzki.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace powinny zostać zrealizowane do końca listopada 2022 r. Łączny koszt przebudowy to ponad 8,5 mln złotych.

Dofinansowanie z RFIL

5 ml złotych na realizację zadania pn. „Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem wyodrębnienia z jego struktury Izby Przyjęć. Budowa nowego pawilonu Izby Przyjęć z pomieszczeniami administracyjno-biurowymi”, pozyskane zostały z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To nie jedyne środki jakie pozyskano dla jaworznickiego szpitala. Ponad 2 mln złotych placówka otrzymała również na zakup aparatury i sprzętu niezbędnego dla funkcjonowania Szpitala. Zakupiono: aparat RTG przejezdny z ramieniem C, sprzęt endoskopowy oraz zestaw laserowy do wykonywania procedur urologicznych RIRS, Halep.

Comments are closed.