Projekty i programy|

Nazwa Programu:

Źródłem finansowania inwestycji jest Fundusz Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilany środkami budżetu państwa, w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego oraz finansowanie zwrotne udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego. 

Nazwa zadania:
„Budowa Osiedla JTBS na Skałce – etap I”
 

Dofinansowanie:
Fundusz Dopłat 9 179 491,07 zł, Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa 3 297 000,00 zł, finansowanie zwrotne: 16 200 000,00 zł 

Całkowita wartość:
39 879 510,59 zł

Comments are closed.