Aktualności, Z miasta|

Jaworzno otrzyma niemal 33,5 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – II edycja. Dzięki tym środkom zrealizowane zostaną ważne miejskie inwestycje takie jak modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Jaworzna – Faza VII (28.427.800 zł) oraz utworzenie centrum kulturalno – społecznego wraz z rozbudową budynku straży pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice (5 000 00 zł).

Pierwsze zadanie inwestycyjne – modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Jaworzna – Faza VII, ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców dzielnic Jaworzna, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i składa się z trzech komponentów:

  • modernizacji ujęcia wód podziemnych „Dobra”,
  • budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Cezarówka Dolna,
  • przebudowy i modernizacji (rozbudowy) pompowni ścieków Łubowiec wraz z rozbudową i przebudową sieci kanalizacji.

Przewidywana wartość inwestycji: 29.924.000,00 zł
Wkład własny: 1.496.200,00 zł
Kwota dofinansowania: 28.427.800,00 zł
Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5 proc.

Drugie zadanie pn. „Utworzenie centrum kulturalno – społecznego wraz z rozbudową budynku straży pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice” ma na celu zwiększenie jakości usług kulturalno-społecznych świadczonych dla mieszkańców osiedla Ciężkowice. Utworzenie centrum kulturalno-społecznego wiąże się z przebudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i połączenie go funkcjonalnie z budynkiem znajdującym się obok remizy, który również podlegać będzie przebudowie. Zagospodarowany zostanie także teren wokół obiektów.

Przewidywana wartość inwestycji: 5.555.556,00 zł
Wkład własny: 555.556,00 zł
Kwota dofinansowania: 5.000.000,00 zł
Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 10 proc.

Comments are closed.