Aktualności, Bezpieczeństwo|

Kolejny rok Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Jaworznie podjął kolejny raz współpracę z Kołem Łowieckim „Słonka” w celu redukcji dzików na terenie naszego miasta. Nie ma planów powrotu do odstrzału redukcyjnego tych zwierząt w osiedlach mieszkaniowych.

Działania Koła Łowieckiego „Słonka”, zgodnie z podpisaną w 2021 roku umową, polegały na wybudowaniu poza terenem miejskim (na trasach podejść dzików) karmisk (nęcisk) sanitarnych, do których dziki były wabione i w bezpiecznych warunkach następował ich odstrzał.

W okolicach większych osiedli mieszkaniowych powstało 10 takich nęcisk, były to Łubowiec, Dąbrowa Narodowa, Osiedle Stałe, Podłęże, Gigant, Podwale, Centrum i Skałka. Zgodnie z zapisami umowy wykonano pełny limit założonego odstrzału (50 sztuk). Pomimo wyczerpania limitu współpraca była kontynuowana, w wymienionych nęciskach odstrzelono ponadplanowo jeszcze 32 dziki.

Podjęte działania spowodowały, iż na jakiś czas sytuacja się uspokoiła, lecz po okresie zimowym liczba zgłoszeń od mieszkańców znów się zwiększyła i dlatego w marcu br. podpisano kolejną umowę z KŁ „Słonka” o podobnej treści – tłumaczy Bartosz Nowak z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie. – Gmina sfinansuje zakup karmy do nęcisk w celu wabienia zwierząt, a Koło ma obowiązek odstrzelić 50 sztuk dzików. Nęciska są zorganizowane w polach i nieużytkach, w pobliżu wymienionych osiedli mieszkaniowych i są oznakowane specjalnymi tablicami. Dlatego jeśli ktoś trafi na takie miejsce, powinien natychmiast się z niego oddalić. Do tej pory odstrzelono już 18 dzików.

***

Warto przypomnieć kilka zasad, które pozwolą nam uniknąć nieproszonych wizyt dzików pod naszymi domami.

Przede wszystkim pod żadnym pozorem nie wolno dokarmiać zwierząt, a przebywając w lasach powinno się zachować ciszę. Nie należy także spuszczać psów ze smyczy w kompleksach leśnych, bo te szczekając i atakując zwierzęta leśne, mogą je sprowokować do agresywnych zachowań.

Trzeba sobie zdać sprawę, że same dziki nie stanowią poważnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, pod warunkiem, że zachowane zostaną podstawowe środki ostrożności. W przypadku spotkania dzika powinno się pozostawić zwierzę
w spokoju, obserwować go jedynie z oddali, nie wykonywać w jego kierunku gwałtownych ruchów i nie próbować przepędzać. Wtedy zwierzę nie będzie dla nas niebezpieczne. Tylko w sytuacji zagrożenia, wystraszone zwierzę, a zwłaszcza locha z młodymi lub ranny osobnik, może zaatakować człowieka.

Jeśli któryś z mieszkańców zauważy dziki bardzo blisko zabudowań, może informować o tym fakcie służby zajmujące się bezpieczeństwem na terenie miasta tj. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego lub Straż Miejską.

Telefony alarmowe:
PCZK – (32) 61-81-890
Straż Miejska – 986, (32) 61-81-618

 

Comments are closed.