Aktualności, Z miasta|

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i zgłoszeniom mieszkańców, a także w trosce o wizerunek władze miasta podjęły decyzję o uruchomieniu dodatkowych środków na likwidację nielegalnych wysypisk śmieci istniejących na terenie naszej gminy. Nie zwalnia nas to z obowiązku pamiętania, że każda próba zaśmiecania miasta bądź nielegalnego pozbycia się śmieci będzie surowo karana!

Zadanie to zostało zlecone do realizacji Miejskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych w terminie od 25 kwietnia do 15 listopada 2022 roku. Na chwilę obecną w harmonogramie jest ujętych do likwidacji 6 dzikich wysypisk, które sukcesywnie będą porządkowane. Zakres prac obejmuje między innymi:

– zebranie i wywóz wszystkich odpadów, niezależnie od rodzaju, w szczególności odpadów komunalnych, budowlanych (gruzu, styropianu, drewna, papy i innych odpadów z remontów i rozbiórek), urządzeń elektrycznych i elektronicznych, odpadów wielkogabarytowych, opon, części z demontażu pojazdów;
– uporządkowanie i wyrównanie gruntu po likwidacji dzikiego wysypiska, w przypadku uszkodzenia trawnika, nawiezienie ziemi i obsianie trawą

Podkreślić należy, iż Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych własnymi siłami porządkuje również mocno zaśmiecone tereny na obszarze całego miasta.

Mieszkańcy Jaworzna mają możliwość legalnego pozbycia się niechcianych odpadów, które można bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się przy ul. Górnośląskiej 39 w Jaworznie, telefon: (32) 745 10 72.

PAMIĘTAJMY ! Osobie, która nielegalnie pozbywa się odpadów grozi administracyjny nakaz ich usunięcia, ponadto tego typu zachowanie jest sankcjonowane przez prawo stanowiąc – w zależności od skali i rodzaju zjawiska – wykroczenie bądź nawet przestępstwo.

Jeżeli jesteś świadkiem nielegalnego pozbywania się odpadów i zaśmiecania naszego miasta nie bądź obojętny i powiadom Straż Miejską w Jaworznie telefon alarmowy 986 lub Policję telefon alarmowy 112.

Dotychczasowa praktyka pokazuje, że zgłoszenia dotyczące dzikich wysypisk śmieci najlepiej jest kierować do Straży Miejskiej w Jaworznie (telefon alarmowy 986), która dokonuje sprawdzenia właściciela gruntu i przekazuje sprawę do właściwego podmiotu.

Comments are closed.