Aktualności, Edukacja, Z miasta|

Dzisiaj w sali narad w biurowcu przy ul. Północnej 9b odbyło się spotkanie przedstawicieli władz miasta i Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego z rodzicami i dyrektorami jaworznickich liceów dotyczące przedmiotów rozszerzonych w liceach ogólnokształcących w naszym mieście.

Z rodzicami uczniów spotkali się Pełnomocnik Prezydenta Miasta Tomasz Jewuła, naczelnik Wydziału Edukacji Irena Wojtanowicz-Stadler, przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Kaczmarek, radni Rady Miejskiej w Jaworznie, a także dyrektorzy jaworznickich liceów.

Ustalenie ilości przedmiotów rozszerzonych w liceach było wynikiem rozmów pomiędzy dyrekcjami szkół i nauczycielami. Proponowane rozwiązania spotkały się z akceptacją w ramach prowadzonych w poszczególnych liceach konsultacji. Pozytywne opinie co do propozycji dwóch rozszerzeń w klasach licealnych wyraziły:

  • rady pedagogiczne,
  • rady rodziców,
  • samorządy szkolne.

W związku z takimi rekomendacjami, dyrektorzy szkół wprowadzili nowe, lepsze w ocenie kadry pedagogicznej, rozwiązania dotyczące liczby przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Warto zaznaczyć, że liczba godzin przypadających na przedmioty rozszerzone, nie uległa zmianie. Są to: w klasie 1 – 4 godziny, w kl. 2 – 5 godzin, w kl. 3 – 7 godzin, w kl. 4 – 6 godzin.

Na dzisiejszym spotkaniu, które odbyło się na wniosek rodziców, omówiono przepisy obowiązującego prawa oświatowego, na podstawie których dyrektor liceum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów, możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe, ustala przedmioty rozszerzone, spośród których uczeń wybiera 2 lub 3 przedmioty. W całym cyklu kształcenia na przedmioty w zakresie rozszerzonym są przewidziane 22 godziny. W klasie 1 – 4 godz., w kl. 2 – 5 godz., w kl. 3 – 7 godz., w kl. 4 – 6 godz. W przypadku dwóch lub trzech rozszerzeń liczba 22 godzin nie ulega zmianie.

Na spotkaniu przekazana została również informacja, że zgodnie z zapisami prawa oświatowego oferty edukacyjne zawierające również przedmioty w zakresie rozszerzonym w każdym z oddziałów jaworznickich liceów ogólnokształcących zamieszczone zostały na stronach internetowych poszczególnych szkół w obowiązującym terminie, czyli do 28 lutego 2022 r. W ramach rozmowy ustalono, że w przyszłym roku, we wcześniejszych terminach, organizowane będą dni otwarte szkół ponadpodstawowych i Miejskie Targi Edukacji, co – ze względu na pandemię – nie było możliwe w tym roku.

Dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2022/2023 dyrektorzy liceów ogólnokształcących, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół ustalili w każdym oddziale po dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym – wyjaśnia Irena Wojtanowicz-Stadler, naczelnik Wydziału Edukacji. – Przed podjęciem decyzji dotyczącej ilości rozszerzeń w każdym z liceów funkcjonujących w naszym mieście, dyrektorzy poszczególnych placówek zasięgali opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu szkolnego. Opinie te były pozytywne i uwzględniały zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe placówek.

Comments are closed.