Aktualności|

Przypominamy, że do 30 czerwca 2022 r. właściciele lub zarządcy budynków zobligowani są do złożenia deklaracji dotyczącej tego, czym ogrzewane są obiekty. Deklaracje najłatwiej i najszybciej można wypełnić on-line lub w wersji papierowej w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw do 1 MW.

Kto składa deklarację?

Właściciel/ zarządca budynku, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do
1 MW, np. piec, miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła etc.

Jak można złożyć deklarację?

Deklarację można złożyć elektronicznie lub w wersji papierowej – osobiście we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie Miasta/ Gminy lub wysyłając listem.

Czego potrzebuję, żeby złożyć deklarację przez Internet?

Profilu zaufanego, podpisu elektronicznego albo e-dowodu.

Jak złożyć deklarację przez Internet?

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl, naciśnij na stronie głównej > złóż deklarację< – wypełnij ją i wyślij.

Ile mam czasu na złożenie deklaracji?

Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało kiedykolwiek uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy.

Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Czy złożenie deklaracji jest obowiązkowe?

Tak, każdy właściciel/zarządca ma obowiązek złożyć deklarację.

W jakim celu te informacje są zbierane?

Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie których gmina będzie mogła kreować politykę walki ze smogiem. Celem stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. W bazie znajdą się docelowo wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 MW.

Plakat z informacjami na temat złożenia deklaracji do Centralnego Rejestru Emisyjności Budynków

Trwa składanie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Rodzaje deklaracji:

  • formularz A –  należy wypełnić dla budynków i lokali mieszkalnych
  • formularz B –  należy wypełnić dla budynków i lokali niemieszkalnych 

Sposób złożenia deklaracji:

  • elektronicznie, przez stronę http://www.zone.gunb.gov.pl/, wykorzystując do tego profil zaufany, e-dowód albo podpis kwalifikowany,
  • w wersji papierowej, składając ją osobiście w Urzędzie Miejskim w Jaworznie ul. Grunwaldzka 33, albo wysyłając ją tradycyjnie pocztą na adres Urzędu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 554 z zm.)

Dowiesz się więcej na: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq


Comments are closed.