Aktualności, Bezpieczeństwo|

Ochotnicze Straże Pożarne w Jaworznie to jedne z prężniej działających organizacji, dlatego tak ważne dla Gminy jest współdziałanie z nimi i wzajemne wsparcie. Na początku roku Gmina podpisała nowe umowy dotyczące współpracy ze wszystkimi OSP z terenu Jaworzna, dostosowujące zasady do ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku. Jednym z ważniejszych zmian, które warunkuje ustawa jest możliwość zwiększenia ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach strażaków ochotników.

Grupa mężczyzn
Współpraca z OSP w Jaworznie – już na mocy nowej ustawy

Zgodnie z zapisami nowej ustawy Rada Miejska ma obowiązek podjęcia nowej uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego w terminie do 30 czerwca 2022 r. Podczas czwartkowej Sesji Rady Miejskiej, 31 marca 2022 roku, radni zadecydowali o zwiększeniu ekwiwalentu.

Od wielu lat ściśle współpracujemy z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej. To strażacy ochotnicy wraz z Państwową Strażą Pożarną zwiększają i dbają o poziom bezpieczeństwa mieszkańców Jaworzna, za co im serdecznie dziękujemy – mówi Zastępca Prezydenta Miasta Łukasz Kolarczyk. – Dlatego też tak ważne było zwiększenie ekwiwalentów, na które dała możliwość ustawa z 17 grudnia 2021 r. Po dzisiejszym zaaprobowaniu decyzji przez radnych, strażacy OSP będą otrzymywać ekwiwalent w podwyższanych stawkach – 22 złote za akcje ratunkowe i 10 zł za szkolenia (do tej pory 18 złotych za wyjazd na akcję i 8 złotych za szkolenia).

Nowy zakres współpracy z OSP na mocy ustawy z grudnia 2021 r.

Grupa mężczyzn siedzących przy stole
Współpraca z OSP w Jaworznie – już na mocy nowej ustawy

Podstawą prawną do zawarcia nowych umów, podpisanych 16 lutego 2022 r., stała się nowa ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych. Ustawa wzmacnia znaczenie ochotniczych straży pożarnych oraz zmienia zasady organizacji i finansowania OSP.

Dokument określa zasady tworzenia młodzieżowych i dziecięcych drużyn pożarniczych. Przewiduje także możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez OSP z wykorzystaniem mienia komunalnego. Ustawa uszczegóławia również wymagania  strażaków OSP co do udziału w działaniach i akcjach ratowniczych oraz wprowadza nową funkcję: kandydata na strażaka.

Zwiększają się też zadania organizacyjne i finansowe gmin wobec OSP. Zmieniają się zasady naliczania przez gminy ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach i akcjach ratowniczych oraz szkoleniach i ćwiczeniach.

Istotną zmianą dla strażaków ratowników OSP jest również wprowadzenie świadczenia ratowniczego z tytułu wysługi lat – nowe świadczenie miesięczne wypłacane przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. Strażacy ratownicy OSP, którym przyznano świadczenie ratownicze mogą też otrzymać świadczenia dodatkowe. W tej sprawie odbyły się spotkania, które pozwoliły na wypracowanie standardów i schematu sprawnego działania, przy weryfikacji i zatwierdzaniu wniosków strażaków ochotników.

Comments are closed.