Aktualności, Bez kategorii, Z miasta|

image_print

Zakończono prace nad projektem miejscowego planu przestrzennego obejmującego teren osiedla Pszczelnik pomiędzy ulicami Marusarzówny, Matejki i Martyniaków. Od 4 lutego br. projekt jest wyłożony do publicznego wglądu w Wydziale Urbanistyki i Architektury (ul. Grunwaldzka 52) w godzinach pracy urzędu.

Pomarańczowo - białe logo projektu
Zapoznaj się z projektem planu „Pszczelnik I” w Jaworznie

Plan jest także dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie bip.jaworzno.pl w folderze Planowanie przestrzenne / Dokumenty sporządzane.

Od 14 lutego br. uruchomiono również ankietę online, w której można wyrazić swoje zdanie na temat projektu. Ankieta dostępna jest pod adresem: ankieta.jaworzno.edu.pl/pszczelnik

Więcej informacji na temat procedury sporządzania planu oraz prowadzonych konsultacji społecznych można znaleźć na miejskiej stronie internetowej www.um.jaworzno.pl. Zainteresowanych zmianami zaprosimy do punktu konsultacyjnego do kawiarni „Wrzosowa” (terminy konsultacji poniżej), gdzie będzie można zadać pytania oraz zapoznać się z tekstem i rysunkiem planu.

Konsultacje realizowane są w ramach projektu „Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego – partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych”, realizowanego w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 POWER 2014-2020.

Pszczelnik – decydujmy razem!

Co?Gdzie?Kiedy?
wyłożenie projektu mpzp „Pszczelnik I” do publicznego wgląduwyłożenie online – www.bip.jaworzno.pl wyłożenie w Wydziale Urbanistyki i Architektury ul. Grunwaldzka 52 w godzinach pracy urzędu4.02. – 11.03.
ankieta onlineod 14 lutego br. pod adresem ankieta.jaworzno.edu.pl/pszczelnik14.02. – 6.03.
punkt konsultacyjnyKawiarnia „Wrzosowa”
Al. Piłsudskiego 19
28.02. i 01.03., godz. 12.00 – 15.00
03.03., godz. 15.00-18.00
składanie uwag do projektu planuna piśmie lub w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym04.02. – 25.03.

Comments are closed.