Aktualności, Kultura|

Po przejściu na emeryturę Urszuli Warszawskiej-Adamczyk – wicedyrektor samorządowej artystycznej instytucji ATElier Kultury w Jaworznie, działaniami artystycznymi i budowaniem relacji ze środowiskiem twórców, zajmie się nowy wicedyrektor w tej instytucji – Roman Jońca.  Artysta – muzyk, założyciel szkoły pn. Fabryka Talentów, inicjator Ogólnopolskich Warsztatów Muzycznych poluZONE – na stałe wpisanych w kalendarium imprez w Jaworznie, a przez ostatnie lata kierownik referatu kultury i sportu w jaworznickim Urzędzie Miejskim.

Roman Jońca* objął funkcję wicedyrektora w ATElier Kultury od 7 lutego 2022 roku i zajmie się sprawami artystycznymi, kontaktami z artystami, tworzeniem nowych projektów muzycznych i teatralnych oraz sprawami z zakresu public relations i komunikacji.  Nowy wicedyrektor ukończył Akademię Muzyczną w Katowicach w klasie fortepianu – Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Jest również kompozytorem m.in. muzyki teatralnej oraz filmowej, realizatorem nagrań, producentem muzycznym. Od lat współpracuje z wieloma czołowymi artystami polskiej sceny muzycznej. Od 2016 działa na lokalnym gruncie jako Kierownik Referatu Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Jaworznie. Ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na wydziale nauk stosowanych Akademii WSB, jego praca dyplomowa „Biznes w kulturze – zarządzanie strategiczne instytucjami kultury” – uzyskała wyróżnienie uczelni.

W czwartek, 27 stycznia 2022 r. Prezydent Paweł Silbert wraz z Zastępcą Łukaszem Kolarczykiem i Sekretarz Miasta Ewą Sidełko-Paleczny podziękowali za wieloletnią pracę, dotychczasowej wicedyrektor Teatru Sztuk i ATElier Kultury – Urszuli Warszawskiej-Adamczyk. Prezydent Paweł Silbert zaproponował Pani Urszuli Warszawskiej-Adamczyk dalszą współpracę w ramach ATElier Kultury i w innych obszarach miejskiej kultury.

Dwie kobiety i dwóch mężczyzn pozujących do zdjęcia
Zmiany w ATElier Kultury

– Nowa instytucja rozpoczęła działalność zgodnie z założonym planem – dyrekcja poradziła sobie ze sprawami organizacyjnymi, uporządkowała finanse, jednak usprawnienia wymagają relacje z artystami, środowiskami i grupami twórczymi. Zobowiązałem dyrekcję ATElier Kultury do tego, by w krótkim czasie przedstawiono plan działania, uwzględniający również powrót do sprawdzonych formatów, nawiązania współpracy ze środowiskami twórczymi, artystami i wysoki standard komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Zaoferowałem współpracę przy stworzeniu programu szkoleń, warsztatów dla wszystkich pracowników instytucji, by odkryć potencjał i charaktery osób, nauczyć się ze sobą odpowiednio rozmawiać, umiejętnie współpracować i przez to rozwijać kompetencje oraz ofertę dla mieszkańców – mówi prezydent Paweł Silbert. – Serdecznie dziękuję Pani dyrektor Urszuli Warszawskiej-Adamczyk za długie lata pracy twórczej, a szczególnie za niezwykłą umiejętność przyciągania do ośrodka młodych ludzi, dla których była nie tylko opiekuńczą ostoją, ale też animatorem ich twórczych działań. Cieszę się, że będziemy dalej współpracować – dodaje prezydent Paweł Silbert.

ATElier Kultury, za zgodą Rady Miejskiej została stworzona w wyniku połączenia w 2020 roku trzech instytucji artystycznych: CK Teatr Sztuk, Archetti Orkiestry Kameralnej Miasta Jaworzna oraz eM Band Orkiestry Rozrywkowej Miasta Jaworzna. Takie działanie zapewniło możliwość dalszego funkcjonowania w pandemii – naznaczonej ciągłymi izolacjami i lockdownami – instytucjom artystycznym na jaworznickim rynku kultury.

– Zgodnie z zapowiedziami, przy tworzeniu ATElier Kultury – ma ona zachować tożsamość, historię i poszanowanie dla dokonań dotychczasowych instytucji. Liczę na to, że za sprawą nowego wicedyrektora – Romana Jońcy, instytucję wzmocnią osoby, które chcą pracować na rzecz i dla dobra jaworznickiej kultury – mówi Łukasz Kolarczyk, Zastępca Prezydenta Miasta. – W najbliższych planach mamy również zamiar powołać społeczną Radę Kultury w mieście – liczę na ciekawe inicjatywy, patronowanie dobrym propozycjom dla świata artystów i współtworzenie wyjątkowej oferty dla mieszkańców – dodaje.

ATElier Kultury przygotowuje ofertę na zbliżające się ferie zimowe. Ostatnie inicjatywy cieszyły się dużą popularnością, warto wspomnieć o projektach projektach, koncertach i wydarzeniach, m.in.: w spektaklu w reżyserii Kamila Bzukały pt. „Miedzy niebem, a nie wiem”, będącym teatralną rozprawą stawiającą odwieczne egzystencjalne pytanie o determinantę człowieczeństwa, „Gali Koncertowej w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Archetti i Orkiestry Rozrywkowej eM Band z udziałem solistów, z okazji 120-lecia Jaworzna”, koncercie Marcina Wyrostka & Corazon oraz Orkiestry Kameralnej Archetti pod batutą Mieczysława Ungera, 9. Zaduszkach Jazzowych – koncercie w wykonaniu Orkiestry eM Band we współpracy z Karoliną Leszko, czy też „Summer in the city” – koncercie w wykonaniu Orkiestry eM Band we współpracy z Kamilem „Frankiem” Franczakiem. Premierę miał musical pt. „Jak ze snu” w reż. Katarzyny Kałas i Dominiki Dutki oraz „Kurtyna w górę, czyli pisklaki w teatrze” – cieszące się dużą popularnością lekcje teatralne online Barbary Wójcik-Wiktorowicz, opiekunki grupy teatralnej „Groszki”, która w zeszłym roku zaproponowała również czytanie performatywne z ilustracjami na ekranie pt. „Wróbelek” E. Gorzkiej – Kmieć w wykonaniu tej grupy, reprezentującej teatr dziecięcy.

Galerię Kameralną w głównej siedzibie ATElier Kultury prowadzi instruktor artystyczny, krytyk sztuki i kurator Paulina Śląska. W ubiegłym roku zaproponowała trzy wystawy: „Spotkanie ze sztuką” – wernisaż prac z kolekcji Pauliny i Sławomira Śląskich, Trzy pokolenia – rodzina Bodaków oraz Paweł Kwiatkowski. Grafika.

* * *

Roman Jońca – pianista, kompozytor, aranżer, ukończył Akademię Muzyczną w Katowicach w klasie fortepianu – Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Autor muzyki teatralnej oraz filmowej, realizator nagrań, producent muzyczny. Od lat współpracuje z wieloma czołowymi artystami polskiej sceny muzycznej (Kuba Badach, Marek Piekarczyk, Krystyna Prońko, Natalia Niemen, Jacek Kawalec, Robert Luty, Piotr Żaczek, Damian Kurasz, Marcin Mały Górny, Grzegorz Jabłoński, Piotr Bzowski, Paweł Orkisz, Wojciech Pilichowski, Ola Chodak, (Brathanki), Krzysztof Ścierański, Ewa Uryga, De Press). W latach 2003-2015 roku jeden z siedmiu członków popularnego zespołu muzycznego UNIVERSE. Pomysłodawca i założyciel Jaworznickiej Szkoły Muzyki Rozrywkowej, która w 2009 przekształciła się w Centrum Edukacyjno-Artystyczne pod nazwą Fabryka Talentów w Jaworznie. Pomysłodawca i współorganizator Ogólnopolskich Warsztatów Muzycznych PoluZONE z zespołem POLUZJANCI. Od 2016 działa na lokalnym gruncie jako Kierownik Referatu Kultury i Sportu w Jaworznie. Ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na wydziale nauk stosowanych Akademii WSB (praca dyplomowa „Biznes w kulturze – zarządzanie strategiczne instytucjami kultury” została wyróżniona).

Comments are closed.