Aktualności, Rekreacja, Z miasta|

Jaworzno jest i pozostanie zielonym miastem. A w terenach zurbanizowanych stanie się zielone jeszcze bardziej. Z inicjatywy prezydenta rozpoczynają się obecnie dwa zielone projekty – pierwszy prowadzony w uspołecznionej procedurze dotyczący „Zielonych polityk miejskich i adaptacji do zmian klimatu” oraz realizowany przez Wydział Inwestycji Miejskich projekt realizacyjny związany z nasadzeniami zieleni wysokiej w obszarach zabudowy miejskiej, na który w tym roku prezydent Paweł Silbert ma zamiar przeznaczyć w budżecie miasta trzy miliony złotych. A w kolejnym dodatkowy milion.

Kwestia wycinek prowadzonych przez Lasy Państwowe budzi gorące społeczne emocje – z dnia na dzień połacie miasta zmieniają swój krajobraz z powodu cięć gospodarczych. Gmina ma niewielki wpływ na politykę cięć prowadzonych przez to państwowe przedsiębiorstwo. Jednak grunty LP pozostaną w przeznaczeniu leśnym i pojawi się tam nowy – młody las. Wiele emocji wzbudziły również plany przeznaczenia terenów w Dąbrowie Narodowej pod zabudowę i strefę ekonomiczną. Z badań opinii publicznej wynika, że w przypadku strefy ekonomicznej poparcie dla jej utworzenia na terenach poprzemysłowych, na których nie udało się skutecznie posadzić lasu – ma ona bardzo wysokie poparcie społeczne 77 proc. mieszkańców, a grupa oponentów jest nieliczna – zaledwie 5 proc. W kwestii prowadzenia nowych nasadzeń drzew poparcie jest jeszcze wyższe – chce tego 85 proc. mieszkańców, a przeciwnych jest 4 proc.

Prezydent zdecydował się wyjść naprzeciwko oczekiwaniom mieszkańców i zlecił przygotowanie programu nasadzeń drzew w obszarach zurbanizowanych – wzdłuż ulic, w przestrzeniach publicznych oraz stworzenia wzdłuż Velostrady od śródmieścia do Podłęża parku linearnego na byłych terenach kolejowych i nasadzeń przydrożnych. Będzie to połączone z tworzeniem ogrodów deszczowych, w których zieleń ma zagospodarowywać nadmiar wód opadowych podczas deszczy nawalnych.

O szczegółach tych nowych projektów urząd będzie na bieżąco informował, podobnie jak o wynikach konsultacji społecznych związanych z „Zielonymi politykami miejskimi”.

Comments are closed.