Aktualności, Transport i drogi|

image_print

Niezależnie od prac kanalizacyjnych, które z racji na ujawnione utrudnienia w terenie pozostają do wykonania na ulicy Brzozowej, Wodociągi Jaworzno prowadzą działania mające na celu odbiór wykonanej w dzielnicy Dąbrowa Narodowa kanalizacji sanitarnej. Podejmowane czynności mają doprowadzić do uzyskania pozwolenia na użytkowanie już wybudowanej sieci. Takie rozwiązanie (częściowa zgoda na użytkowanie) pozwoli gospodarstwom domowym z pozostałych ulic znajdującym się w dzielnicy, rozpocząć procedurę związaną z podłączeniem swojej nieruchomości do kanalizacji.

Pracownicy Jednostki Realizującej Projekt Wodociągów Jaworzno szacują, że te pojedyncze inwestycje związane z budową przyłączy kanalizacyjnych (z wyłączeniem ulicy Brzozowej) będzie można realizować już w pierwszym kwartale 2022 roku.

Przypomnijmy, że wszystkie dotychczasowe prace budowlane i odtworzeniowe w Dąbrowie Narodowej zakończyły się zgodnie z planem. Jednak w rejonie ulicy Brzozowej, na trasie budowanej kanalizacji natrafiono na przerost skalny. Spowolniło to znacznie prace kanalizacyjne oraz wymusiło na wodociągach podjęcie zmian w projekcie i w samym wykonawstwie – wyjaśnia Sławomir Grucel, rzecznik prasowy Wodociągów Jaworzno. – W celu obejścia skały oraz dla zachowania wszystkich parametrów, potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania kanalizacji, zdecydowano o zabudowie w tym miejscu najazdowej pompowni, która pozwoli wykonać kanalizację sanitarną w przedmiotowej ulicy. Ze względu na obecnie panujące na rynku materiałów i dostaw warunki, prace te będą realnie możliwe do wykonane i gotowe do końca czerwca 2022 roku.

W związku z powyższym data zakończenia prac budowlanych dla ulicy Brzozowej ulegnie przesunięciu. Tym samym mieszkańcy ulicy Brzozowej swoje przyłącza kanalizacyjne będą mogli wykonywać w wakacje 2022 roku.

Budowa kanalizacji w Dąbrowie Narodowej była ostatnim zadaniem, realizowanym przez Wodociągi Jaworzno w ramach unijnego projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza VI”. Na terenie osiedla Dąbrowa Narodowa od początku 2020 roku wybudowano dla ponad 500 gospodarstw domowych, kanalizację sanitarną o długości 19 kilometrów oraz zmodernizowały sieć wodociągową o długości ponad 14 kilometrów.

Więcej szczegółowych w powyższym temacie można uzyskać w Jednostce Realizującej Projekt tel. 32 318 60 74, a także mailowo pisząc na adres e-mail: jrp@wodociagi.jaworzno.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Comments are closed.