Z miasta, Zdrowie|

We wtorek, 16 listopada w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaworznie odbyły się uroczystości jaworznickiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża związane z obchodami Dni Honorowego Krwiodawstwa. Podczas wydarzenia 51. jaworznickich krwiodawców otrzymało odznaczenia za dzielenie się najcenniejszym darem życia jakim jest krew.

Podczas gali gratulacje i podziękowania za ofiarną pracę na rzecz potrzebujących w imieniu Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła Silberta złożyła Krystyna Bojęś z Wydziału Współpracy Społecznej i Gospodarczej UM Jaworzno. Ponadto do Prezesa jaworznickiego PCK Anny Grelowskiej spłynęło wiele podziękowań od m.in. przedstawicieli Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie oraz rodzin krwiodawców.

Grupa osób siedząca na widowni. Kobieta trzyma odznaczenie
Na zdjęciu od lewej: Radny Rady Miejskiej Dawid Domagalski, Kierownik w Wydziale Współpracy Społecznej i Gospodarczej UM Jaworzno Krystyna Bojęś, Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie Tadeusz Kaczmarek

Podczas wydarzenia wręczono 19 jaworznianom Odznakę Honorowego Dawcy Krwi-Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Pan Henryk Paciorek, pośmiertnie (był jaworznickim rekordzistą, oddał bowiem aż 80 litrów krwi). Odznaką Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia po oddaniu 15/18 litrów uhonorowano 13 jaworznian a Odznaczeniem ZHDK stopnia II po oddaniu 10/12 litrów – 9 osób. Nagrodzonych odznaką ZHDK stopnia III po 5/6 litrach krwi zostało 10 dawców.

Podczas gali wręczono również trzy Medale 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża, związane z zeszłorocznym jubileuszem tej organizacji. Otrzymali je Wiesława Jarzynka, Kazimierz Kielski i pośmiertnie – Edward Różycki.

O artystyczną oprawę gali PCK zadbała młodzież z jaworznickiego Młodzieżowego Domu Kultury.

Grupa ludzi na scenie, odbierająca odznaczenia
Dni Honorowego Krwiodawstwa

fot. Puls Jaworzna

Comments are closed.