Edukacja|

W tym roku po raz dwudziesty przyznano stypendia Prezydenta Miasta Jaworzna. Z powodu epidemii akty nadania stypendium, z gratulacjami Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła Silberta – dwudziestu sześciu laureatom – zostaną dostarczone drogą pocztową.

Szanse na stypendium mieli laureaci konkursów interdycyplinarnych i przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, laureaci konkursów na pracę naukową, organizowanych przez instytucje naukowe lub stowarzyszenia naukowe,uczniowie uzyskujący wysokie wyniki w indywidualnym współzawodnictwie sportowym lub wyróżniający się w grach zespołowych na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym, uczniowie posiadający wysokie osiągnięcia artystyczne na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim w konkursach, festiwalach, wystawach i przeglądach itp.

Stypendia przyznawane są na rok szkolny 2021/2022. Wszyscy wnioskodawcy, którzy złożyli wniosek o przyznanie stypendium zostali poinformowani o fakcie przyznania lub nieprzyznania świadczenia.

Laureaci stypendium:

 •     Szymon Kubica – Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Jaworznie,
 •     Jan Fuksiewicz – Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Jaworznie,
 •     Konrad Czerw – Szkoła Podstawowa nr 13 w Jaworznie,
 •     Łukasz Zborowski – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu,
 •     Martyna Bogunia – Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Karola Szymanowskiego w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach,
 •     Szymon Soból – Szkoła Podstawowa nr 22 im. gen. Józefa Bema w Jaworznie,
 •     Wojciech Kuźma – II Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza w Jaworznie,
 •     Wiktoria Wychowałek – II Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza w Jaworznie,
 •     Julia Solarz – Państwowa Szkola Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Jaworznie,
 •     Agnieszka Natanek – Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Karola Szymanowskiego w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach,
 •     Emilia Szłapa – Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach,
 •     Julia Loska – Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Karola Szymanowskiego w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach,
 •     Izabela Ignacak – Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Brzechwy w Jaworznie,
 •     Emilia Guja – Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Jaworznie,
 •     Olga Sysak – Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Brzechwy w Jaworznie,
 •     Wiktor Wiśniewski – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Jaworznie,
 •     Emilia Stolarczyk – Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Katowicach,
 •     Maja Kantor – Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Katowicach,
 •     Aleksandra Masternak – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie,
 •     Igor Musiał – Szkoła Podstawowa nr 12 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 w Jaworznie,
 •     Hanna Kałuża – Szkoła Podstawowa nr 16 im. Konstytucji 3 Maja w Jaworznie,
 •     Szymon Kałuża – Szkoła Podstawowa nr 16 im. Konstytucji 3 Maja w Jaworznie,
 •     Dawid Machna – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Stefana Żeromskiego w Jaworznie,
 •     Adela Niciarz – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Stefana Żeromskiego w Jaworznie,
 •     Nadia Pieczara – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie,
 •     Julia Sośniak – Szkoła Podstawowa nr 16 im. Konstytucji 3 Maja w Jaworznie.
Listy gratulacyjne i szklane statuetki ułożone na stole
Najlepsi uczniowie wyróżnieni stypendiami

Comments are closed.