Rekreacja, Sport|

Już niebawem na Sosinie ruszy budowa kąpieliska z prawdziwego zdarzenia. Trzy baseny do pływania wyznaczone zostaną podświetlanymi podestami pływającymi, w tym brodzik dla dzieci. Nowa atrakcja powstanie na plaży południowej, gdzie obecnie funkcjonuje kąpielisko wyznaczone bojami. Inwestycja warta niemal 2 mln zł zakończy się w czerwcu 2022 r.

Umowa na zaprojektowanie i wykonanie kąpieliska została podpisana z firmą Bako Sport z Dąbrowy Górniczej.

Planowany zakres robót obejmuje m.in. budowę podestów pływających wraz z ich podświetleniem, zabudowę urządzeń napowietrzających wodę w kąpielisku oraz elementów wyposażenia. W ramach zadania powstaną także wieża i podesty dla ratowników. W celu poprawy komfortu plażowania wybudowane zostaną również natryski plażowe wraz z przyłączami wod-kan, a przy strefie gastronomicznej powstanie wolnostojący budynek sanitarny wyposażony w toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenie dla rodzica z dzieckiem. Ponadto firma wybuduje ciągi piesze na styku plaży z terenem zielonym, schody terenowe wraz z konstrukcją platformy zjazdowej dla niepełnosprawnych łączące plażę ze strefą gastronomiczną. Cały teren zostanie dodatkowo oświetlony oraz wyposażony w elementy małej architektury typu ławki parkowe oraz kosze na śmieci z segregacją odpadów.

Łączny koszt zadania to 1 999 000 zł.

Zbiornik wodny z plażą z lotu ptaka
Sosina

Comments are closed.