Urząd Miejski|

Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert, 3 sierpnia 2021 r. powierzył Łukaszowi Kolarczykowi – dotychczasowemu pełnomocnikowi, pełnienie funkcji zastępcy prezydenta. Artur Dzikowski zostanie pełnomocnikiem prezydenta ds. nadzoru właścicielskiego.

W ramach zmian w strukturze Urzędu Miejskiego, Łukasz Kolarczyk został zastępcą prezydenta i będzie odpowiedzialny m.in. za sprawy z zakresu: bezpieczeństwa mieszkańców, zamówień publicznych; promocji, kultury i sportu; współpracy społecznej i gospodarczej oraz obrotu nieruchomościami.

Artur Dzikowski zostanie pełnomocnikiem prezydenta ds. nadzoru właścicielskiego obejmując nadzór nad spółkami gminnymi, zajmując się również sprawami z zakresu działalności wydziału zdrowia i gospodarki komunalnej.

***

Mężczyzna w okularach i garniturze
Łukasz Kolarczyk – Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna

Łukasz Kolarczyk – ma 34 lata, uzyskał dyplom MBA in Community Management na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, ukończył Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach na kierunku: Administracja, jest także absolwentem studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University na kierunku: Zarządzanie.

Z samorządem związany od prawie 15. lat. Doświadczenie zdobywał m.in. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie i w Urzędzie Miejskim w Jaworznie. W 2015 roku został Naczelnikiem Biura Promocji i Informacji. Od 2018 roku łączy funkcję Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu z nowo utworzoną funkcją Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Przedsiębiorczości i Współpracy Społecznej, nadzorując również Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej. W ramach tych funkcji m.in. koordynując współpracę z organizacjami pozarządowymi, realizuje projekty społeczne i gospodarcze. Koordynuje pracami interdyscyplinarnych zespołów w zakresie realizacji i zapewnienia bezpieczeństwa dla międzynarodowych wydarzeń kulturalnych i sportowych współorganizowanych w Jaworznie. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania projektami promocyjnymi, kulturalnymi oraz programami gospodarczymi, prowadzenia zintegrowanej komunikacji marketingowej oraz wspierania rozwoju lokalnego biznesu (również w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2).

Zainteresowania zawodowe skupia na funkcjonowaniu i transformacji miast oraz projektów tworzących nowoczesną przestrzeń społeczną, strategii rozwoju terenów zurbanizowanych, działania zw. z promocją gospodarczą i wzmacnianiem „brandu” Jaworzna. Prywatnie: żonaty, 3,5 letni syn, z którym uwielbia aktywnie odkrywać świat.

* * *

Mężczyzna w okularach w garniturze na tle zieleni
Artur Dzikowski – Pełnomocnik Prezydenta ds. nadzoru właścicielskiego

Artur Dzikowski jest naczelnikiem Wydziału Organizacyjnego i Kadr. Był odpowiedzialny za wdrożenie i funkcjonowanie systemu zarządzania projektami w Urzędzie Miejskim w Jaworznie i miejskich jednostkach organizacyjnych. Ma szerokie doświadczenie dotyczące działalności spółek prawa handlowego, zajmował się nadzorem właścicielskim nad spółkami z udziałem Gminy Miasta Jaworzna, pracował w organach nadzorczych spółek. Artur Dzikowski był wiceprezesem zarządu Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie.

Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – magistrem prawa i administracji. Ukończył studia podyplomowe z zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej, z rachunkowości na Politechnice Śląskiej i z zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada certyfikat Ministra Skarbu Państwa potwierdzający złożenie egzaminu dla członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa oraz Certified Project Management Associate IPMA Level D.

Comments are closed.